Práca s výberom

Funkcie pre prácu s výberom nájdete v ponuke Editora Výber. Vybraná časť obrázka je ohraničená obrysom (animujúca sa prerušovaná čiara). Vybraná časť obrázka sa dá vložiť do schránky a potom vložiť do iného obrázka. Väčšina nástrojov, filtrov a efektov pracuje nad vybranou časťou obrázka. Ak v obrázku nie je žiadny výber, vykonávajú sa tieto funkcie na celý obrázok.

Okrem nástrojov Editora pre prácu s výberom sa dajú použiť aj nasledovné voľby:

Upraviť výber

Výber v obrázku sa dá zmenšiť/zväčšiť, vytvoriť z obrysu výberu okraj danej veľkosti, prípadne výber rozmazať – čo je vhodné na „zjemnenie” hrán výberu. Všetky parametre udávajú rozmery v pixeloch. Ak je zapnutý Automatický náhľad (ikona so symbolom visacieho zámku), zmeny sa prejavujú v obrázku okamžite.

Zobrazenie výberu

Pri pokročilej práci s výberom je vhodné použiť rôzne režimy zobrazenia výberu, pomocou ktorých sa dá overiť, že je vybraná požadovaná časť obrázka. Režimy zobrazenia výberu možno voliť pomocou volieb v menu Výber | Zobrazenie výberu alebo pomocou panela nástrojov v hornej časti bočného panela v Editore. Je možné vybrať medzi niekoľkými možnosťami:

  • Žiadne – vybraná časť je iba ohraničená animovanou prerušovanou čiarou
  • Prekryť nevybrané – nevybraná časť obrázku je prekrytá červenou farbou
  • Prekryť vybrané – vybraná časť obrázka je prekrytá modrou farbou
  • Čierna a biela –  nevybraná časť obrázku je zobrazená čiernou farbou, vybraná časť bielou farbou
  • Iba výber – je zobrazená iba vybraná časť obrázka na priehľadnom pozadí
  • Iba výber na biele – je zobrazená iba vybraná časť obrázka na bielom pozadí
  • Iba výber na čierne – je zobrazená iba vybraná časť obrázka na čiernom pozadí

Voľbou Zobraziť obrys výberu sa dá vypnúť zobrazovanie obrysu výberu, čo môže byť užitočné napr. pri zobrazení náhľadu na výsledok filtrovej operácie v Editore. Zobrazenie masky a obrysu výberu sa pri prechode na iný obrázok nastaví do východiskového nastavenia – maska sa nezobrazuje, obrys výberu sa zobrazuje.

Obtiahnuť výber

Pomocou voľby Výber | Obtiahnuť sa dá vybraná oblasť obrázka obtiahnuť zvolenou Farbou podľa vybraného Režimu a Krytia. Ďalšie parametre sú Šírka pera a jeho Pozícia.

Vyplniť výber

Pomocou voľby Výber | Vyplniť sa dá vybraná oblasť obrázka vyplniť zvolenou Farbou podľa vybraného Režimu a Krytia.

Vyplniť podľa okolia

Odstránenie nežiaduceho objektu z obrázka môže byť pomerne prácny a zdĺhavý proces, pri ktorom je spravidla potrebné použiť niekoľko nástrojov a aj tak nemusí byť výsledok úplne uspokojivý. Nástroj Vyplniť podľa okolia sa pokúsi objekt odstrániť úplne automaticky. Pomocou výberových nástrojov vyberte časť, ktorú chcete z obrázka odstrániť a stlačte klávesy [Shift+Delete]. Funkcia vyplní zvolenú oblasť určitými fragmentmi obrazu tak, aby čo najviac splynulo s okolím. Pretože algoritmus vypĺňania je pomerne zložitý, odporúčame funkciu používať skôr pre menšie objekty, pri zvolení väčšej oblasti v obrázku s vysokým rozlíšením môže byť proces odstránenia neúmerne zdĺhavý.

Orezať

Táto funkcia oreže obrázok podľa vybranej oblasti. Výsledkom je vždy obrázok orezaný na obdĺžnik tak, aby obsahoval celú vybranú oblasť.

Uložiť výber

Uloží existujúci výber (prednostne do formátu PNG) pre neskoršie využitie funkciou Načítať výber.

Načítať výber

Načíta výber zo súboru uloženého na disku. Načítaný výber sa dá kombinovať s existujúcim výberom pridaním, odobratím alebo prienikom a ďalej sa dá vybrať jeho umiestnenie v obrázku.

Více informací

Jak z fotek odstranit dráty, odpadky a další objekty? Pomůže vám retuš

Naučte se pomocí výběrů pracovat jen s určitou částí fotografie

Jak vytvořit rozmazané pozadí u portrétu