Používateľské klávesové skratky

V dialógu Možnosti | Všeobecné je možnosť Klávesové skratky, pomocou ktorej si používateľ môže zmeniť východiskové nastavenie klávesových skratiek.

V hornej časti dialógu je vyhľadávacie pole Filtrovať príkazy, pole Filtrovať klávesové skratky a niekoľko ikon, ktoré označujú kontext, v ktorých sa jednotlivé skratky môžu vyskytnúť: Ikona. Navigátor, Ikona. Filmový pás, Ikona. Správca, Ikona. Vyvolať, Ikona. Editor, Ikona. Tlač, Ikona. Video a Ikona. Prehliadač.

Filtrovať príkazy

Do tohto poľa môžete zadať názov alebo časť názvu konkrétnej funkcie alebo nástroja v programe a automaticky dôjde k vyhľadaniu všetkých funkcií, ktoré sú v zozname uvedené a ktoré obsahujú zadaný pojem.

Filtrovať klávesové skratky

Keď je toto pole aktívne, stlačte na klávesnici príslušnú klávesovú skratku, ktorú chcete vyhľadať. Zobrazia sa všetky funkcie, ktoré je možné danou skratkou ovládať.

Pod hornou časťou dialógu sa zobrazuje stĺpec so zoznamom všetkých príkazov, ich príslušné skratky a potom označenie, v ktorom kontexte je daná skratka k dispozícii (Ikona.).

Pokiaľ je ikona šípky tmavá, znamená to, že pre daný kontext táto skratka aktuálne nie je aktívna, ale používateľ si ju môže aktivovať. Ak je ikona šípky svetlá, v danom kontexte je skratka aktívna. Ak ikona šípky úplne chýba, v danom kontexte sa tento príkaz vôbec nevyskytuje (napr. pre funkciu Skvapalnenie je možné nastaviť klávesovú skratku iba v kontexte modulu Editor, pretože v iných častiach programu táto funkcia nie je).

Zmena existujúcej skratky

Podržte kurzor myši nad riadkom danej funkcie. Zobrazia sa ikony Ikona. a Ikona.. Kliknite na ikonu Ikona. a potvrďte, že chcete skratku odstrániť. Potom kliknite na ikonu Ikona. a objaví sa dialóg Pridať klávesovú skratku. Hore do poľa Nová klávesová skratka vložíte novú skratku a zvoľte, v ktorých kontextoch má byť skratka aktívna. Zmeny potvrďte.

Zrušenie všetkých používateľských nastavení

V pravom dolnom rohu dialógu sa nachádza tlačidlo Predvolené. Kliknutím na toto tlačidlo zrušíte všetky používateľské zmeny v dialógu a uvediete ho do východiskového stavu.