Retušovacie nástroje

  Klonovacia pečiatka

Klonovacia pečiatka prenáša štruktúru z vybranej oblasti na inú. Hodí sa tak najmä na zakrytie rušivých elementov (drôtov, stĺpov, značiek…) na fotografii.

Klonovaciu pečiatku [S] nájdete v Editore na paneli nástrojov.

Po štarte nástroja je potrebné stlačením a držaním klávesu [Ctrl] (ukazovateľ myši sa zmení na zameriavací kríž) určiť zdrojovú oblasť. Po uvoľnení je nástroj pripravený kopírovať obraz zo zameranej oblasti na iné miesto. Voľbou Priemer určíte veľkosť prenášaného obrazu, Krytie je maximálna miera preneseného obrazu (pri opakovanom prechádzaní myšou cez jedno miesto obrazu), Hustota je miera preneseného obrazu pre jednu aplikáciu efektu (pri jedinom prechode myšou). Režim Spojený určuje, či sa má po zahájení klonovania začínať vždy z rovnakej zdrojovej oblasti alebo či sa má zdrojová oblasť posúvať spoločne s novým cieľom.

Rozstup určuje to ako často sa má pri ťahaní myšou nástroj aplikovať, hodnota je odvodená v percentách z priemeru veľkosti štetca. Malé hodnoty znamenajú, že nástroj bude aplikovaný pri každom pohybe myšou, 100 % znamená, že efekt bude aplikovaný až po presune ukazovateľa myši na vzdialenosť zodpovedajúcu priemeru nástroja.

Rozmazanie určuje chovanie nástroja na okrajoch štetca.

Parametrom Režim sa dá určiť to, akým spôsobom sa prelína klonovaná časť obrázka s pôvodným obrázkom.

  Žehlička

Nástroj Žehlička sa používa na vyhladenie jemných detailov, napr. pri portrétnej fotografii. Tento nástroj zvolíte na paneli nástrojov Žehlička [U].

Parametre Priemer, Krytie, Hustota, Rozmazanie a Rozstup sú podobné ako pri predchádzajúcom nástroji. Parameter Vyhladenie určuje silu vlastného efektu.

  Efektový štetec

Nástroj Efektový štetec je určený na miestne úpravy obrázka podobne ako nástroj Žehlička. Zvolíte ho v Editore pomocou panela nástrojov Efektový štetec [E].

To ako sa prejaví vlastný efekt nástroja, určuje zvolený Efekt: jas, gamma, kontrast, sýtosť a doostrenie v spojení s parametrom Sila. Ostatné parametre ako Priemer, Krytie, Hustota, Rozmazanie a Rozstup sú podobné ako pri predchádzajúcich nástrojoch.

  Retušovací štetec

Nástroj Retušovací štetec slúži na odstránenie drobných škrabancov a rušivých fľakov ich náhradou za časť obrazu zo zdravého alebo čistého miesta. Pracuje podobne ako Klonovacia pečiatka s tým rozdielom, že sa neprenáša celý obraz, ale len textúra zo zdrojového miesta, ktorá je pri prenose prispôsobená cieľovej oblasti.

  Zosvetliť

Nástrojom Zosvetliť [I] môžete jednoducho zosvetliť časť obrázka. Možno zvoliť Rozsah oblasti tónov, v ktorej bude nástroj pracovať – svetlá, stredné tóny alebo tiene. Sila udáva mieru zosvetlenia. Pri zapnutej voľbe Ochrana tónov bude nástroj zachovávať farebnosť obrázka. Pri stlačení klávesy [Alt] dôjde dočasne k prepnutiu na nástroj Stmaviť.

  Stmaviť

Nástroj Stmaviť [Shift + I] má rovnaké parametre ako nástroj Zosvetliť, ale slúži na stmavenie časti obrázka. Pri stlačení klávesy [Alt] dôjde dočasne k prepnutiu na nástroj Zosvetliť.

Ďalšie informácie

Objevte víc možností retušování. Seznamte se s 5 způsoby, jak odstranit rušivé prvky

Jak z fotek odstranit dráty, odpadky a další objekty? Pomůže vám retuš

Naučte se retušovat portrét. Díky ZPS to bude hračka

Retuš portrétů: jak dosáhnout dokonalých portrétních fotografií