Automatické vylepšenie

Táto funkcia automaticky upraví snímku podľa dostupných informácií a analýzy obrazu bez zásahu do expozície. Funkcia je vhodná pre rýchle hromadné úpravy.

Funkcia je dostupná z ponuky Upraviť | Vylepšiť | Automaticky vylepšiť [Ctrl+O] okna Prieskumník a z ponuky Vylepšiť | Automaticky vylepšiť modulu Editor.

Funkcia nemá žiadne nastavenia. Vykonáva automatické roztiahnutie kontrastu, lokálne zvýšenie kontrastu a prípadne aj doostrenie, úpravu sýtosti a odstránenie šumu na základe EXIF údajov, ktoré sa vo fotografii nachádzajú.