Histogram

Histogram je graf početnosti bodov v obraze zoradených podľa ich jasu. Na jeho vodorovnej osi je zobrazená škála odtieňov vybranej farebnej zložky, alebo jasu. Na zvislej osi je zobrazená frekvencia týchto zložiek v obraze.

Ak má histogram nadmieru hodnôt na ľavej strane (v tmavých tónoch) a na pravej strane ich je naopak nedostatok, je snímka pravdepodobne podexponovaná. Ak je väčšina hodnôt na pravej strane, je fotografia pravdepodobne preexponované. Bežná fotografia by vo väčšine prípadov mala využívať celé pásmo histogramu.

Funkcia histogram má praktický význam len pre True Color (24bitové, 32bitové a 48bitové) obrázky a na obrázky v odtieňoch šedej.

Po kliknutí na histogram druhým tlačidlom myši sa zobrazí miestna ponuka, v ktorej si môžete zvoliť zobrazovanie histogramu v týchto režimoch: Jas, Jas + farebné zložky, Farebné zložky, Červená zložka, Zelená zložka, Modrá zložka; Polovičnú alebo Plnú veľkosť histogramu a Svetlé alebo Tmavé pozadie.

Ďalšie informácie

[Infografika] Histogram pro začátečníky