HDR prelínaním expozícií

Modul Správca – funkcia HDR (High Dynamic Range) alebo vysoký dynamický rozsah je určená na skladanie viacerých fotografií v rôznom expozičnom rozsahu do jednej fotografie (tiež sa prezýva „sendvič“).

Táto funkcia pomáha riešiť problém s obmedzeným dynamickým rozsahom snímacích senzorov, ktorý sa prejavuje nemožnosťou uspokojivo zachytiť scénu s veľkým rozdielom jasov, napríklad tmavý les na spodnej časti a jasné nebo v hornej časti alebo fotografia tmavej miestnosti, kde je okno zaliate slnkom. Scénu s takým veľkým expozičným rozsahom nie je možné vyfotiť tak, aby sa zachovala kresba vo všetkých častiach fotografie, takže fotograf je nútený „obetovať“ buď kresbu vo svetlých, alebo v tmavých oblastiach. Ak však fotograf vytvorí tri rovnaké snímky s rôznou expozíciou – podexponovaný, preexponovaný a jeden „stredový”, je možné použiť funkciu HDR. Zoner Photo Studio potom z každého z týchto obrázkov využije oblasť s kresbou a zložením vytvorí nový obrázok.

HDR sa typicky skladá z troch jednotlivých snímok, niekedy ale stačia dve snímky, teda štandardne exponovaná snímka + podexponovaná snímka (pre nahradenie kresby vo svetlách), resp. preexponovaná (pre nahradenie kresby v tieňoch), prípadne snímka podexponovaná + preexponovaná. Po výbere obrázka v okne Prieskumník spusťte Vytvoriť | HDR prelínaním expozícií, v prvom kroku môžete ešte upraviť výber obrázkov. V ďalšom kroku nastane automatické zarovnanie obrázkov, zarovnanie sa dá skontrolovať a prípadne aj ručne upraviť, popis kontroly zarovnania a jeho ručnej korekcie nájdete pri funkcii Zarovnať obrázky, ktorá obsahuje rovnaký dialóg.

V ďalšom kroku je potrebné určiť, ktorý obrázok je správne exponovaný, ktorý je podexponovaný a ktorý preexponovaný. Program sa pokúsi snímky automaticky zoradiť, poradie môžete zmeniť presunutím obrázkov pomocou myši. V ďalšom kroku sa už vytvorí HDR snímka, jej vzhľad môžete ovplyvniť pomocou niekoľkých parametrov.

Jednotlivé parametre sa zadávajú nezávisle pre svetlá a tiene, ich význam je ale vo svetlách a tieňoch rovnaký. Parameter Prah prechodu určuje úroveň jasu, od ktorej sa do „stredovej” snímky začne kopírovať podexponovaný, resp. preexponovaný obrázok. Táto hranica však nemusí byť úplne ostrá a snímky sa začnú „vkopírovavať” postupne, pričom šírka tohto prechodu sa volí pomocou parametra Plynulosť prechodu. Aj pri použití tohto prechodu by však pôvodná hranica a hranica upravenej časti obrázka bola očividná, preto sa ešte používa neostrá maska, ktorá zaistí rozprestretie úpravy aj do okolitých pixelov. Neostrosť masky sa dá ovplyvniť pomocou parametra Rozmazanie masky. Posledným parametrom je Intenzita, ktorá určuje pomer medzi pôvodným a „vkopírovaným” obrázkom.

V poslednom kroku je možné výsledný HDR obrázok buď uložiť do súboru, alebo ho otvoriť v Editore, kde sa dá ďalej upravovať.

Více Informací

Dodejte svým fotografiím barvy a dynamiku pomocí HDR

HDR na portréty? Vráskám sluší

Jednoduchá tvorba HDR fotografií pomocí Zoner Photo Studia