Ostatné

Tlačidlo Obnoviť varovné hlásenia spôsobí, že sa všetky upozornenia budú opäť zobrazovať, teda aj tie, pri ktorých bolo zaškrtnuté „Nabudúce nezobrazovať”.

Položka Zobrazovať pri Canon nastavené expozičné hodnoty namiesto skutočných riadi, či sa budú zobrazovať hodnoty expozície, ktoré ste nastavili na fotoaparáte alebo tie, ktoré potom použil fotoaparát. Tieto hodnoty nie sú často celkom presne z klasickej expozičnej rady.

Kompenzovať asymetrické rozlíšenie povoľuje korekciu fotografií s DPI rôznym v horizontálnom a vertikálnom smere.

Blok nastavení Zobrazenie prepalov a podexponovaných miest určuje to, akým spôsobom budú zobrazené oblasti s problematickou expozíciou – to sú príliš svetlé alebo príliš tmavé miesta, v ktorých sa stráca kresba. Voľba Odfarbovať obrázok určuje, či bude obrázok prevedený do čiernobielej škály v oblastiach, kde nie je problém. Zobrazovať preexponované miesta vo farebných zložkách určuje, či sa majú zobrazovať miesta s preexpozíciou, ktorá nastala len v jednej alebo dvoch zložkách. Zobrazovať podexponované miesta určuje, či sa majú zvýrazňovať príliš tmavé miesta – tiene so zanikajúcou kresbou.

Táto záložka okrem iného obsahuje nastavenia Súborových operácií v programe Zoner Photo Studio. Zmazať príznak „len na čítanie” pri kopírovaní z CD zaistí zmazanie tohto príznaku pri kopírovaní súborov z CD, ktoré ho majú automaticky nastavený. Zvukové znamenie po dokončení dlhších operácií určuje, či sa bude signalizovať koniec operácie akustickým signálom po skončení kopírovania alebo presune, ktoré trvali dlhšie ako pol minúty. Automatické navrhovanie názvov súborov navrhuje pri premenovávaní súborov a priečinkov nový názov podľa názvov, ktoré ste použili v minulosti.

Nekopírovať obsah symbolických liniek – ak je táto voľba zaškrtnutá, obsah symbolických liniek sa nekopíruje, ale vytvorí sa len kópia liniek. V opačnom prípade sa skopíruje celková štruktúra zložiek a súborov, na ktoré linka odkazuje.

Zobraziť v Správcovi funkcie pre viacstranové dokumenty (TIFF, PDF) – aktivuje možnosti práce s TIFF a PDF súbormi v Správcovi. Viac informácií v kapitole Práca s viacstranovými dokumentmi.