Kresliace nástroje

  Štetec

Nástroj Štetec [B] je určený k lokálnemu zafarbeniu časti obrázka. Základný parameter tohto nástroja je farba štetca – stlačením farebného políčka je možné vyvolať dialóg na miešanie farieb, po stlačení tlačidla s kvapkadlom je možné nasať farbu priamo z obrázka. Ostatné parametre ako Priemer, Krytie, Hustota, Rozmazanie a Rozostup sú podobné ako u ostatných nástrojov. Parametrom Režim možno určiť, akým spôsobom sa prelína kresba štetcom s pôvodným obrázkom.

  Výplň

Nástroj Výplň [G] je určený na vyplnenie oblasti v obrázku zvolenou farbou. Oblasť pre výplň bude vybraná na základe podobnosti zvolenému bodu. Podobná oblasť sa hľadá podľa nastaveného Režimu porovnania (RBG, Jas alebo Odtieň) a podľa zvolenej Tolerancie. Voľba Spojitý určuje, či sa farba výplne "rozleje" po celom obrázku, alebo zostane obmedzená okolím. Nástroj sa používa kliknutím ľavým tlačidlom myši na miesto v obrázku, ktorého podobnú oblasť chceme vyplniť.

  Prechod

Nástrojom Prechod [Shift+B] lze do obrázku vložit vícebarevný přechod. Přechod je definovaný dvěma body,  pro jeho vytvoření klikněte do obrázku levým tlačítkem myši, držte jej stisknuté a natáhněte druhý bod. Kliknutím na Prechod v paneli parametrov môžete upraviť alebo pridať farby prechodu a jeho transparentnosť. Mierka určuje strmosť prechodu, Posun určuje relatívny posun začiatku a konca prechodu vzhľadom ku dvom zadaným bodom. Na výber sú tri Typy prechodu – lineárny, kruhový a uhlový. Možno nastaviť tiež Krytie a Režim prelínania s pôvodným obrázkom.

  Guma

Nástrojom Guma [Y] možno mazať časť obrázka. Parametre Priemer, Krytie, Hustota, Rozmazanie a Rozostup sú podobné ako u ostatných nástrojov. Zmazaná časť obrázka sa stane priehľadnou.