Generovať zoznamy

Voľbou Informácie | Operácie s informáciami | Generovať zoznamy v ponuke okna Prieskumník vytvoríte textový súbor so zoznamom súborov a ich vlastnosťami vo vami definovanom tvare. Po výbere súborov vyberiete typ výstupu a nastavíte vhodný formátovací reťazec.

Voľba Vkladať mená priečinkov umožňuje do výstupu zahrnúť aj jednotlivé priečinky. Ak obsahuje výstup priečinky aj súbory, potom je meno predsadené tromi hviezdičkami. Mená priečinkov na rozdiel od súborov nepodliehajú spracovaniu formátovacieho reťazca.

Pri type výstupu Generovať HTML tabuľku bude vygenerovaná HTML stránka, v ktorej budú dáta umiestnené do jednoduchej tabuľky, vhodné pre import v iných programoch a ďalšie spracovanie. Pozícia poľa {TAB} vo formátovacom reťazci tu určuje hranicu stĺpca.

Voľba Uložiť do súboru riadi, či sa bude výsledný zoznam ukladať do vami určeného súboru (je možné použiť aj relatívnu cestu napr. „..zoznam.txt“), alebo do dočasného priečinka.

Ak je zoznam generovaný do dočasného priečinka, potom je po skončení operácie automaticky otvorený v zaregistrovanom programe: text štandardne v Poznámkovom bloku (Notepad) a HTML pomocou internetového prehliadača tj. štandardne Internet Explorer.