Modul Tlač

Pozor! Pri tvorbe projektov sa použité fotky neukladajú do projektu. Do projektov sa ukladajú len odkazy na umiestnenie fotografií. Pokiaľ dôjde k zmene umiestnenia podkladových materiálov, ich názvu, alebo prepísanie inou fotografiou, nebude možné fotografie nahrať na tlač. K nahrávaniu dát fotografií dochádza, až v okamihu odosielania objednávky.

Modul Vytvoriť slúži na vytváranie prezentácií z fotografií. Prvých sedem typov projektov (Fotokniha, Kalendár, Fotoobraz, Koláž, Tlač fotiek, Indexové výtlačky) je určených pre vytvorenie podkladu pre tlač. Pred vytvorením produktu odporúčame najprv vstúpiť do zložky, kde sa nachádzajú fotografie určené na prezentáciu.

Výberom typu projektu sa otvorí podmenu, kde nájdete možnosť Vytvoriť nový projekt alebo zvoliť niektorý z existujúcich rozpracovaných projektov. Rozpracovaný projekt môžete pomocou ikon vpravo vedľa názvu projektu duplikovať, premenovať alebo zmazať. Každý z rozpracovaných projektov si nesie časovú pečiatku, ktorá informuje o dátume a času vytvorenia a poslednej zmeny. Tieto informácie sa zobrazia po nabehnutí myši na názov rozpracovaného projektu. Možnosť vytvorenia, premenovania a duplikovania projektu nájdete tiež v hlavičke každého projektu vpravo od Nový projekt.

Viacstránkové tlačové funkcie (fotokniha, kalendár, tlačová zostava a indexové tlače) majú dva typy zobrazenia – Stránky a Náhľad, tieto režimy je možné meniť v hornej lište vedľa posuvníka pre zmenu mierky a tlačidiel pre Normálna veľkosť 1⁠ ⁠: ⁠1 a Vsadiť celý.

V režime Náhľad je možné zmeniť myšou pozíciu, veľkosť a otočenie umiestnenej fotografie. Po kliknutí na obrázok sa zobrazí malý ovládací panel, kde možno vybrať medzi režimom Zmeniť výrez a Vymeniť fotku. Ďalej je tu možnosť otočenia snímky, vyvolanie východiskového nastavenia alebo zmazanie snímky. V hlavičke ovládacieho panela sa ukazuje meno súboru. V prípade, že sa v náhľade objavuje upozornenie Skontrolujte rozlíšenie fotografií, tak po nabehnutí myšou na meno súboru v hlavičke sa zobrazia detaily upozornenia spolu s farebným odlíšením. V prípade oranžového upozornenia klesla hodnota DPI pod 300 a v prípade červeného upozornenia je hodnota DPI menšia ako 150 (u kalendárov 200). V oboch prípadoch je tlač možná, ale nemožno garantovať jej kvalitu.

Pomocou šípok Ikona.Ikona. sa dá presúvať medzi obrázkami s upozornením na nedostatočné rozlíšenie.

V paneli na pravej strane, pod symbolom zvolenej funkcie sa nachádza rozbaľovacie menu, kde je možné vybrať jeden z preddefinovaných rozmerov pre zvolený projekt. V projektoch, pri ktorých je možnosť vyhotovenia fyzických produktov (Fotokniha, Kalendár, Fotoobraz a Tlač fotiek) sú pod výberom základného formátu aj informácie o cene. Ak nesvieti zelené tlačidlo „Pridať do košíka“ a nezobrazuje sa cena, nie je zvolený rozmer objednať vo forme fotopredmetu.

Nasleduje lišta s tlačidlami:

 • Ikona. Späť (Ctrl+Z) umožňuje návrat o jeden krok späť.
 • Ikona. Opakovať (Ctrl+Y) umožňuje posun o jeden krok dopredu.
 • Ikona. Zmeny v projekte sa ukladajú automaticky. Informuje o tom, že všetky vykonané zmeny v projektoch sa pod zvoleným názvom ukladajú automaticky bez nutnosti zásahu užívateľa.  Zoznam uložených projektov je na hlavnej stránke modulu Vytvoriť pod jednotlivými projektmi.
 • Ikona. Tlač vykoná tlač na pripojenej tlačiarni.
 • Ikona. Export uloží každú stránku ako jednotlivý bitmapový obrázok, na užívateľovi je určiť cieľovú zložku, meno a parametre počítadla. Veľkosť obrázka je možné určiť buď pomocou DPI alebo priamo nastavením konkrétnych rozmerov.
 • Ikona. Export do PDF vytvorí štandardný súbor PDF. V dialógu pre export je možné zadať rôzne textové informácie o súbore ako názov, predmet, autor a kľúčové slová. Štandardne je zaškrtnutá voľba pre automatické otvorenie PDF súboru v prehliadači.
 • Pridať do Košíka – Po zvolení tejto možnosti dôjde k spracovaniu dát rozpracovaného projektu a vloženie objednávky do Nákupného košíka.
 • Nákupný košík – Do nákupného košíka je možné vložiť viac objednávok súčasne. Pre každú jednotlivú objednávku je možné upraviť počet objednávaných kusov. Jednotlivé projekty možno tiež odstrániť z nákupného košíka pomocou ikony Ikona. 
 • Objednať – Pri tomto kroku dochádza k odoslaniu tlačových dát k výrobcovi fyzických produktov. V procese je nutné vyplniť dodaciu a fakturačnú adresu a vykonať platbu v okne prehliadača. Po vyhotovení produktu je výrobok zaslaný na dodaciu adresu. Pre úspešné dokončenie zákazky je potrebná plná funkčnosť internetového pripojenia.

Lišta s tlačidlami pre prácu s obrázkami a textom:

 • Ikona. – pridá všetky obrázky zo zložky do šablóny projektu.
 • Ikona. – odstráni všetky obrázky z projektu
 • Ikona. vloží voľný obrázok do stránky projektu. Dostupné iba pri možnostiach Fotokniha, Kalendár, Fotoobraz, Koláž.
 • Ikona. – vloží voľný textový rámec do stránky projektu. Dostupné iba pri možnostiach Fotokniha, Kalendár, Fotoobraz, Koláž.

Upozornenie pred výrobou fyzických produktov

Niektoré tlačové funkcie majú špecifické obmedzenia vyplývajúce z následnej fyzickej výroby, ktoré spôsobujú, že časť fotografie nemusí byť v určitých oblastiach úplne zreteľná. Kalendáre sú napríklad na hornej strane prešité krúžkovou väzbou. Pri fotoknihe ide o chrbát knihy a oblasť uprostred fotografie, ktorá je roztiahnutá cez dve protiľahlé strany. Fotoobraz má podobné miesta na okrajoch, tie sú pri vyrobenom produkte zahnuté za okraj rámu. Do týchto oblastí neodporúčame vkladať nič dôležité!

Spôsob ukladania projektov ZPS X

 • Projekty v ZPS X sú viazané na konkrétne zariadenie
 • Projekty sa ukladajú do užívateľskej zložky (profil užívateľa Windows) – konkrétne C:\Users\meno.uzivatela\ AppData\Local\Zoner\ZPS X\CreatePresets\
 • Do zložky sa NEkopírujú žiadne použité materiály. Všetky projekty sa vytvárajú formou súborov, ktoré iba odkazujú na presné umiestnenie použitých materiálov a obsahujú zápis použitých úprav v projekte.
 • Tento spôsob spracovania projektov šetrí miesto na pevnom disku počítača a súčasne kladie menšie nároky na výkon počítača.
 • Podkladové súbory, ktoré boli zmazané, premenované, alebo u nich došlo k zmene umiestnenia alebo diskovej cesty, nie je ZPS X schopné v počítači nájsť a nebudú v projekte použité/zobrazené.
 • Prenos projektu medzi počítačmi nie je možný.