Modul Vytvoriť

Modul Vytvoriť slúži na vytváranie prezentácií z fotografií. Prvých päť typov je určených na vytvorenie podkladu pre tlač, produktom posledného je video súbor typu MP4. Pred vytvorením produktu odporúčame najprv vstúpiť do priečinka, kde sa nachádzajú fotografie určené na prezentáciu.

Tlačové funkcie majú podobné ovládanie. Po zvolení konkrétnej funkcie sa do tlačovej predlohy automaticky vloží fotografia z aktuálneho priečinka. Fotografie je možné ľubovoľne premiestňovať pretiahnutím myšou, ďalej ich je možné všetky odobrať tlačidlom nad výberom šablóny, vložiť postupne ručne myšou z filmového pásu, prípadne pridať fotografie aj z iných priečinkov.

Viacstranové tlačové funkcie (fotokniha, kalendár a tlačová zostava) majú dva typy zobrazení – Strany a Náhľad, tieto režimy je možné meniť v hornej lište vedľa posuvníka pre zmenu mierky a tlačidiel pre Normálnu veľkosť 1:1 a Vsadiť celý.

V režime Náhľad je možné meniť myšou pozíciu, veľkosť a otočenie umiestnených fotografií. Po kliknutí na konkrétnu fotografiu sa okolo nej zobrazí osem úchopových bodov na zmenu jej veľkosti a otočenia, vlastnú fotografiu je možné chytiť myšou a posunúť použitý výrez. Ďalej sa v ľavom hornom rohu zobrazia tlačidlá na rotáciu o 90 stupňov, automatické vsadenie fotografie a potvrdenie umiestnenia obrázka. Vo funkciách Koláž a Fotoobraz je možné v režime Náhľad meniť myšou pozície predelov medzi fotografiami. Medzi stranami je možné prechádzať pomocou ovládacích prvkov pri spodnom okraji plochy s tlačovou predlohou.

V paneli na pravej strane je pod symbolom zvolenej funkcie výber základného formátu. Pod tým je lišta s tlačidlami:

 • Uložiť vykoná uloženie projektu pod zvoleným názvom pre neskoršie použitie. Uložené projekty je potom možné znova načítať alebo zmazať na základnej strane modulu Vytvoriť.
 • Tlač vykoná tlač zostavy na pripojenej tlačiarni.
 • Export do PDF vytvorí štandardný súbor PDF. V dialógu pre export je možné zadať rôzne textové informácie o súbore, nastaviť kvalitu kompresie JPEG vložených fotografií a ich podvzorkovanie na zvolenú kvalitu. Na účely neskoršej tlače v plnej kvalite odporúčame nastavenie 300 DPI.
 • Export uloží každú stranu ako jednotlivý bitmapový obrázok, na používateľovi je určiť cieľový priečinok, názov a parametre počítadla. Veľkosť obrázku je možné určiť pomocou DPI alebo priamo nastavením konkrétnych rozmerov.
 • Objednať vyhotovenie fyzických produktov. Pri tomto variante dochádza k odoslaniu tlačových údajov k výrobcovi fyzických produktov. V procese je nutné vyplniť dodaciu a fakturačnú adresu a vykonať platbu v okne prehliadača. Po vyhotovení produktu je výrobok zaslaný na dodaciu adresu. Aby bolo dokončenie zákazky úspešné, je potrebná úplná funkčnosť internetového pripojenia.

Upozornenie pred výrobou fyzických produktov
Niektoré tlačové funkcie majú špecifické obmedzenia vyplývajúce z následnej fyzickej výroby, ktoré spôsobujú, že časť fotografie nemusí byť v určitých oblastiach úplne zreteľná. Kalendáre sú napríklad na hornej strane prešité krúžkovou väzbou. Pri fotoknihe ide o chrbát knihy a oblasť uprostred fotografie, ktorá je roztiahnutá cez dve protiľahlé strany. Fotoobraz má podobné miesta na okrajoch, tie sú pri vyrobenom produkte zahnuté za okraj rámu. Do týchto oblastí neodporúčame vkladať nič dôležité!

Fotokniha

Táto časť modulu Vytvoriť vedie k výrobe profesionálne zostavenej knihy s hladkou obálkou obsahujúcou obrázky a texty podľa zadania používateľa.

Na výber sú 3 základné formáty fotokníh:

 • A4 na šírku
 • A4 na výšku
 • štvorcová 20 × 20 cm

Po výbere z pripravených šablón je možné upraviť Nastavenie papiera. Zákazka môže mať minimálne 24 strán a maximálne 100. Prvá a posledná strana nemá protistranu. Je možné nastaviť parametre Pozadie papiera ako je Farba, Šírka rámu a Šírka mriežky. Ďalej je možné meniť parametre vnútorného rámu. Všetky zmeny sa ihneď prejavia na zobrazenej tlačovej predlohe.

Kalendár

Na výber sú štyri pripravené formáty kalendárov:

 • A4 jednomesačný
 • A4 dvojmesačný
 • A3 jednomesačný
 • A3 dvojmesačný
 • Vlastný…

Vlastný formát umožňuje nastaviť parametre podľa toho, čo podporuje pripojená tlačiareň, prípadne je možné zadať všetky rozmery ručne.

Nastavenia obsahu umožňuje vybrať Rok a Začiatočný mesiac, Jazyk (na určenie názvov mesiacov a dní) a Prvý deň v týždni. Všeobecný vzhľad určuje použité Písmo, Farbu písma a Farbu pozadia, Priehľadnosť pozadia a či má byť vytvorená Titulná strana. Ďalej nasleduje Zobrazenie názvov dní, Farby písma a či majú byť zobrazené ako Kapitálky. Nastavenie špeciálnych dní platí pre dni pracovného voľna a je možné nastaviť ich Farbu písma a či majú byť zobrazené Tučne.

Fotoobraz

Ide o obraz vytlačený na plátno a napnutý na drevený rám s hrúbkou necelé 2 cm.

Na výber je šesť formátov fotoobrazu:

 • 40 × 30 cm – na šírku
 • 40 × 30 cm – na výšku
 • 60 × 40 cm – na šírku
 • 60 × 40 cm – na výšku
 • 90 × 30 cm – na šírku
 • 90 × 30 cm – na výšku

Šablóny umožňujú určiť počet fotografií na výslednom fotoobraze. Pozíciu deliacich línií je možné ťahaním myši posunúť. Štýl fotoobrazu určuje, ako má vyzerať hrana výsledného produktu. Prvý štýl znamená, že bude na všetkých viditeľných hranách zobrazená fotografia zahnutá až na zadnú stenu fotoobrazu, ďalej nasledujú rôzne kombinácie farieb a rámov.

Nasleduje nastavenie papiera podobne ako pri predchádzajúcich produktoch.

Koláž

Tento produkt je určený na jednoduchú tvorbu jednej zostavy fotografií na vopred pevne daný formát:

 • A4 na šírku
 • A4 na výšku
 • 30 × 30 cm
 • 4: 3
 • Full HD
 • Facebook – úvodná fotografia
 • Google+ – úvodná fotografia
 • Twitter – úvodná fotografia
 • Vlastné…

Voľba parametrov je podobná ako pri predchádzajúcich produktoch.

Tlač fotiek

Tento produkt je určený pre objednanie tlače fotiek alebo tlače fotiek na tlačiarni. K dispozícii sú nasledujúce formáty

 • 10 × 15 cm
 • 13 × 18 cm
 • 15 × 20 cm
 • 15 × 23 cm
 • 15 × 30 cm
 • 20 × 30 cm
 • 23 × 30 cm
 • 30 × 30 cm
 • 30 × 40 cm
 • 30 × 45 cm
 • 30 × 61 cm
 • Vlastní…

V nastavení je možné zvoliť Rozloženie tlače </ text>, spôsob Umiestnenie obrázkov, Natočenie obrázkov. Ďalej je tu Šírka mriežky, povolenie tlače Orezových značiek pre ľahké orezanie okrajov fotografie a Farba papiera.

Indexová tlač

Indexové tlače slúžia na tlačenie vopred definovaného počtu fotografií v rozložení danom počtom stĺpcov, riadkov a medzier medzi jednotlivými obrázkami. Máte možnosť si povoliť hlavičky a päty stránky, popisky nad a pod obrázkami a farbu papiera jednotlivých obrázkov. Nastavenie šablóny indexových výtlačkov možno uložiť a použiť neskôr.

V textoch pre hlavičky, päty a opisy možno používať formátovacie reťazce. Pomocou nich možno použiť metadáta uložené priamo vo fotkách. Text je možné editovať v režime Náhľad kliknutím na textové pole priamo na stránke.