Certifikáty na podpis

Na tejto záložke sú zobrazené nainštalované certifikáty. Tu vybraný certifikát sa automaticky používa pri podpise fotografie. Overovať zrušenie platnosti certifikátu vyžaduje pripojenie na internet, preto môže byť vhodné ho vypnúť. Voľba Kontrolovať zneplatnenie len u podpisového certifikátu zabráni kontrole celej hierarchie certifikátov.