Súdkovitosť

Na fotografie so súdkovitosťou alebo poduškovitosťou je možné použiť funkciu Upraviť | Vylepšiť | Súdkovitosť [Ctrl+Shift+D].

Súdkovitosť a poduškovitosť je častá vada objektívov, nepríjemná pri fotografovaní architektúry a rovných hrán. Bežcom volíte silu prehnutia alebo vypuknutia objektu. Pri prehnutí dovnútra je možné s výhodou použiť Automatické orezanie.
Kvalitu je možné nastaviť pre urýchlenie náhľadu napríklad na Najbližšie body a efekt po nájdení optimálnej hodnoty aplikovať v kvalite najlepšej – Bikubickej metóde.

Odstránenie súdkovitosti je vždy vhodné uskutočniť ako prvú operáciu pred ďalšími úpravami obrázka
(najmä pred orezaním, narovnaním kolmice a perspektívy).