Konvertovať do JPEG pre Web

Táto funkcia umožňuje uložiť obrázok do formátu JPEG s prioritou určenia veľkosti výsledného súboru.

Požadovanú Veľkosť súboru v kB si nastavíte pomocou tiahla alebo ju zadajte číselne do vedľajšieho poľa. Môžete tiež nastaviť limity používanej kvality kompresie a ďalšie parametre JPEG kompresie – vzorkovanie, progresívne formát a optimalizované kódovanie.

Ďalšími parametrami konverzie je prevod do odtieňov šedej, zahrnutie prídavných informácií EXIF do obrázka, náhľadu a farebného ICC profilu.