Nedeštruktívne úpravy

Pri úprave obrázkov v Editore sa všetky úpravy aplikujú priamo na obrazové údaje a v čase uloženia obrázka sa takto upravené údaje zapíšu do súboru a obrázok sa nenávratne zmení. Oproti tomu zostávajú v prípade nedeštruktívnych úprav zdrojové údaje obrázku nezmenené, ukladá sa iba zoznam jednotlivých úprav, ktoré sa aplikujú až dodatočne, vo chvíli, keď je potrebné obrázok zobraziť. Pri uložení sa potom na disk zapíše iba tento popis úprav a pôvodný obrázok sa nezmení. Vďaka tomu je možné uskutočnené úpravy neskôr ľubovoľne modifikovať, prípadne ich zrušiť úplne, a vrátiť sa tak k pôvodnému obrázku.

Na nedeštruktívne úpravy obrázka slúži modul Vyvolať. Po dokončení nie je potrebné úpravy nijako potvrdzovať ani ukladať, sú zapísané automaticky pri načítaní ďalšieho obrázku, prechode do iného modulu alebo pri ukončení programu. Aplikovanie vykonaných úprav je v celom programe transparentné, v každom module teda uvidíte obrázok tak, ako bol upravený v module Vyvolať. Ak napríklad potrebujete urobiť zložitejšie úpravy, ktoré neobsahuje modul Vyvolať, stačí obrázok otvoriť v Editore a pokračovať v úprave. V prípade, že potrebujete nedeštruktívne upravené obrázky použiť mimo programu Zoner Photo Studio, je potrebné použiť funkciu Export, ktorá aplikuje uskutočnené úpravy a obrázky uloží do zvoleného umiestnenia vo vybratom formáte.