Vyhľadávanie

Vyhľadávanie fotografií vo vybraných priečinkoch a podpriečinkoch sa spúšťa v ponuke Organizovať | Nájsť…

Okno obsahuje záložky s nastavením vyhľadávacích podmienok. Každú záložku je možné zapnúť a vypnúť voľbou pred jej názvom.

Podmienky vyhľadávania na zapnutej záložke sa uplatňujú, aj keď sa nenachádzajú na aktívne (zobrazenej) záložke!

Vyhľadávať možno podľa názvu a umiestnenia súborov, podľa dátumu vytvorenia, modifikácie, veľkosti, názvu, autora, popisu, hodnotenia a kľúčových slov. Pokročilé vyhľadávanie umožňuje ďalej hľadať podľa parametrov EXIF (clona, čas expozície, ISO, kompenzácia expozície, blesk, ohnisková vzdialenosť) a ďalej podľa farebnej podobnosti s vybranou fotografiou. Hľadať možno aj podľa geografickej polohy v okolí miesta vybraného z mapy alebo podľa súradníc z referenčného obrázka. Pri hľadaní v textových poliach metadát a v používateľských informáciách možno používať podmienky (obsahuje/neobsahuje) a logické operátory (AND a OR).