HDR a histogram

Zapnutím HDR režimu sa histogram vertikálne rozdelí na dve polovice. Ľavá polovica reprezentuje štandardný dynamický rozsah obrázka (6 EV) a pravá polovica reprezentuje vysoký dynamický rozsah obrázka vo svetlách.

Keďže súčasné HDR monitory dokážu vysvietiť až dodatočné 4 EV, pravá polovica histogramu je ďalej vertikálne rozdelená na štyri časti, z ktorých každá označuje jedno EV.

V spodnej časti histogramu je horizontálna línia, ktorá v ľavej časti zobrazuje gradient prechádzajúci z čiernej do bielej. V pravej časti už nie je gradient, ale biela línia, ktorá označuje, koľko EV je daný monitor schopný vysvietiť.

Tento monitor dokáže zobraziť +0,5 EV.

Tento monitor dokáže zobraziť +2,5 EV.

Červená línia reprezentuje HDR dáta v obrázku, ktoré monitor nie je schopný vysvietiť. Ak používateľ zapne HDR režim na SDR monitore, v celej pravej časti histogramu bude červená línia indikujúca, že daný monitor nie je schopný zobraziť HDR obsah. Na túto skutočnosť upozorňuje aj ikona červeného výkričníka v pravom dolnom rohu histogramu.