Zmeniť rozmery podľa obsahu

Funkcia odstraňuje alebo pridáva z/do obrazu horizontálne alebo vertikálne rezy s ohľadom na obsah. Vhodné na zmenu pomeru strán, kedy napríklad orezanie spôsobuje odstránenie dôležitých častí obrazu. Mení fyzickú veľkosť obrazových dát (počet megapixelov) so zachovaním proporcií vo významných oblastiach.

Zmena veľkosti sa vykonáva v Upraviť | Zmeniť rozmery podľa obsahu [Ctrl+Shift+E].

Nastavením šírky a výšky dochádza k automatickej detekcii významných oblastí, ktoré sa majú v obraze zachovať. Podľa výsledkov detekcie sa odstraňujú, poprípade pridávajú horizontálne alebo vertikálne rezy z/do obrazu tak, aby obraz dosiahol požadované rozmery. Kvalita ovplyvňuje rýchlosť a presnosť detekcie.

Kliknutím na tlačidlo Označiť oblasti… môžete ručne pomôcť detekcii s oblasťami, ktoré by sa v obraze mali zachovať s rovnakými proporciami (tvár, nápis…) alebo naopak s oblasťami, ktoré nie sú z hľadiska obsahu tak dôležité (obloha, jednoliate pozadie…) a ich proporcie sa môžu meniť.

Ručné označenie slúži len ako odporučenie pre následnú detekciu, aby nastavila väčšiu prioritu pre niektoré časti obrazu a pre iné ju znížila. Preto v extrémnych prípadoch, kedy sa vyčerpajú nevýznamné oblasti, musí cesta rezu viesť aj cez dôležité časti obrazu s vyššou prioritou.