Formátovací reťazec

Formátovací reťazec je všeobecný predpis, podľa ktorého sa budú formátovať informácie o obrázku. Tento reťazec si môžete ľubovoľne poskladať z textov a predpripravených polí. Každé pole sa potom prevedie na text, podľa hodnôt pri konkrétnom obrázku. Zápis každého poľa musí byť presný podľa tabuľky uvedenej nižšie a musí byť uzavretý v zložených zátvorkách.

Napr. formátovací reťazec:

{PATH}{NAME}.{EXT} Rozmery: {W} x {H}

sa pre konkrétny obrázok rozvinie:

E:FotkyFoto.JPG Rozmery: 1209 x 984

Pole {PATH} je nahradené cestou k súboru „E:Fotky”, pole {NAME} menom súboru, znak „.“ zostane zachovaný, pole {EXT} je nahradené príponou súboru „JPG“, text „ Rozmery: “ zostane zachovaný, {W} a {H} sú nahradené skutočnou šírkou a výškou obrázka.

Konkrétna ponuka polí je vždy dostupná pomocou malého tlačidla so symbolom trojuhoľníčkov vedľa riadku s formátovacom reťazcom. Po jeho stlačení sa objaví dialóg určený pre vytváranie reťazca. Vľavo sú všetky dostupné polia dostupných informácií o obrázku. Vybráním poľa a stlačením tlačidla Vložiť sa pole automaticky vloží na pozíciu kurzora v texte reťazca. Pole je vložené podľa aktuálneho nastavenia Popis, Oddelovač, Formát dátumu a časuVeľkosť písma.

Ak ste skúsený používateľ, môžete modifikovať formátovacie reťazce aj ručne bez použitia dialógu pre formátovanie.