Formátovací reťazec

Formátovací reťazec je všeobecný predpis, podľa ktorého sa budú formátovať informácie o obrázku. Tento reťazec si môžete ľubovoľne poskladať z textov a predpripravených polí. Každé pole sa potom prevedie na text, podľa hodnôt pri konkrétnom obrázku. Zápis každého poľa musí presne zodpovedať inštrukciám zápisu a musí byť uzavretý v zložených zátvorkách.

Napr. formátovací reťazec: {Y}-{M}-{D}
sa pre konkrétny obrázok rozvinie: 2022-07-08

Konkrétne inštrukcie zápisu sú vždy dostupné pomocou malého tlačidla so symbolom trojuholníkaIkona. vedľa riadku s formátovacím reťazcom.