Prostredie programu

Prostredie programu Zoner Photo Studio sa skladá z piatich hlavných modulov: Správca, Vyvolať, Editor, Tlač a Video, medzi ktorými je možné prepínať pomocou tlačidiel v pravej hornej časti programu. V ľavej časti modulu je panel Navigátor, uprostred náhľad obrázka a v pravej časti nástroje podľa zvoleného modulu.

V ľavej hornej časti programu sa nachádza zoznam otvorených záložiek. Moduly sa prepínajú v rámci jedného priečinka. Novú kartu je možné pridať dvoma spôsobmi: kliknutím na tlačidlo so symbolom „plus“ a výberom modulu alebo kliknutím na tlačidlo modulu so stlačeným klávesom [Ctrl].

Tlačidlo Menu zobrazí ponuku funkcií pre aktívny modul. Na rozbalenie ponuky do tradičnej podoby použite voľbu Zobraziť | Menu.

V pravej hornej časti prostredia nájdete ikony pre Oznámenie, Pomocníka, Zoner účet, Druhý monitor a Celú obrazovku.

Více informací