Režim Mapa

V tomto režime je v moduloch Správca a Vyvolať zobrazená online mapa. K fotografiám môžete priradiť súradnice GPS a zobraziť ich umiestnenie na mape.

Ak sú v aktuálnom priečinku fotografie s priradenými súradnicami GPS, zobrazia sa na mape červené značky. Pre súbory vybrané vo Filmovom páse pod mapou sa zobrazujú modré značky. Klikaním na značky sa na paneli náhľadov vyberú zodpovedajúce fotografie. Ak značka reprezentuje skupinu viacerých fotografií, zobrazuje sa v nej počet fotografií pre vybrané miesto. Dvojitým kliknutím na takúto značku priblížite mapu.

Jednu alebo viac fotografií je možné z panela náhľadov myšou presunúť na pozíciu na mape a tak týmto súborom priradiť zodpovedajúcu súradnicu GPS. Pretiahnutím značky priamo na mape môžete súradnicu GPS danej fotky upraviť.

Na paneli nástrojov umiestnenom nad oknom mapy sú k dispozícii nasledujúce voľby:

  • Domáci pohľad – umožňuje rýchlo uložiť a obnoviť pohľad na mapu
  • Prispôsobiť pohľad všetkým súborom v priečinku – jednorazovo zmení mierku mapy tak, aby sa na mape zobrazili všetky značky súborov so súradnicami GPS
  • Prispôsobiť pohľad vybraným súborom – jednorazovo zmení mierku mapy tak, aby sa na mape zobrazili všetky značky vybraných súborov so súradnicami GPS
  • Sledovať výber – začiarknutím tejto voľby sa pri každej zmene vybraného súboru na paneli náhľadov zmení mierka mapy tak, aby sa na mape zobrazili všetky značky vybraných súborov so súradnicami GPS
  • Zoskupovanie značiek – značky, ktoré sa nachádzajú blízko seba, budú prezentované jednou spoločnou značkou. Tá obsahuje číslovku, ktorá označuje počet zoskupených súborov. Ak sú vybrané všetky súbory v skupine, potom je možné celej skupine priradiť spoločné súradnice pretiahnutím v mape. Polomer zoskupovania je závislý na priblížení mapy.
  • Zobrazovať iba vybrané – umožňuje zvoliť, či sa na mape zobrazia značky len vybraných súborov vo filmovom páse, alebo všetkých súborov z priečinka

Priradenie GPS súradníc z tracklogu

Zoner Photo Studio vie pracovať s tracklogami vo formáte GPX. Ak je tracklog umiestnený v rovnakom priečinku ako obrázky, zobrazia sa na mape automaticky. Z ktorejkoľvek zložky môžete tracklog nahrať príkazom Načítať tracklog z iného priečinka pomocou tlačidla v nástrojovej lište v hornej časti mapy. U zobrazeného tracklogu sa objaví informácia o ňom – čas prvého a posledného záznamu. Ďalej je tu zobrazená korekcia času, ktorú je potrebné použiť, ak bol tracklog zhotovený v inej časovej zóne, než sa aktuálne nachádzate. Obrázky, ktoré nemajú priradené GPS súradnice a ich čas vyfotenia zodpovedá času tracklogu, sú na mape zobrazené šedou značkou. Pomocou tlačidla Priradiť môžete priradiť GPS súradnice buď všetkým vyhovujúcim súborom alebo iba vybraným.

Naučte se pracovat s tracklogem

Úklid fotoarchivu: Jak přiřadit GPS souřadnice k fotografiím