Panel Navigátor

Navigátor slúži na výber priečinka, ktorý sa zobrazí v Prieskumníkovi alebo vo Filmovom páse. Navigátor je rozdelený na nasledujúce sekcie:

  • Obľúbené – Táto sekcia zobrazuje zoznam Obľúbených priečinkov na rýchly prístup k nim. Do Obľúbených priečinkov možno pridávať nové položky pretiahnutím myšou, prípadne pomocou voľby v lokálnej ponuke.
  • Katalóg – Katalóg zobrazuje používateľom definované priečinky s obrázkami, časovú os a kľúčové slová. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Katalóg.
  • Zoner Photo Cloud – online úložisko pre fotky, fotky možno upravovať priamo v Zoner Photo Cloude bez potreby ich kopírovania na lokálny disk. Viac informácií nájdete v kapitole Zoner Photo Cloud.
  • Zonerama – v tejto sekcii sú v navigátore zobrazené albumy nahrané na serveri Zonerama. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nahrať na Zonerama.
  • Cloudové úložiská – ak máte nainštalovanú niektorú z aplikácií pre synchronizáciu súborov OneDrive, Google Disk, Dropbox alebo iCloud, potom je možné z Navigátora rýchlo pristupovať do lokálnych zložiek, kde sú umiestnené synchronizované súbory a pracovať s nimi priamo v prostredí programu. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Cloudové úložiská.
  • Počítač – v tejto sekcii môžete prechádzať kompletnú štruktúru priečinkov vášho počítača.
  • Sieť – na prístup k ostatným počítačom pripojeným v sieti

Tlačidlom Import v dolnej časti navigátora spustíte modul, ktorý slúži na skopírovanie alebo presun fotografií priamo z fotoaparátu alebo pamäťovej karty. Opis funkčnosti tohto modulu nájdete v kapitole Importovať.

Dvojitým kliknutím na titulok sekcie sa dajú jednotlivé sekcie zbaliť a rozbaliť.

Pri zmene priečinka, napríklad výberom z Obľúbených priečinkov, nerozbaľuje Navigátor jednotlivé podpriečinky v strome priečinkov. V takomto prípade sa na pravom kraji pri vybratej najbližšej položke zobrazí ikona so šípkami. Kliknutím na túto ikonu sa strom priečinkov rozbalí až na cieľový priečinok.