Panel Navigátor

Navigátor slúži na výber priečinka, ktorý sa zobrazí v Prieskumníkovi alebo vo Filmovom páse. Navigátor je rozdelený na nasledujúce sekcie:

  • Obľúbené – Táto sekcia zobrazuje zoznam Obľúbených priečinkov na rýchly prístup k nim. Do Obľúbených priečinkov možno pridávať nové položky pretiahnutím myšou, prípadne pomocou voľby v lokálnej ponuke.
  • Katalóg – Katalóg zobrazuje používateľom definované priečinky s obrázkami, časovú os a kľúčové slová. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Katalóg.
  • Zonerama – v tejto sekcii sú v navigátore zobrazené albumy nahrané na serveri Zonerama. Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nahrať na Zonerama.
  • Mobilné fotografie – umožňujú rýchly prístup k fotografiám nahraným z mobilného telefónu pomocou aplikácie Zoner Photo Studio pre Android.
  • Facebook – prístup k fotografiám služby Facebook.
  • OneDrive, Google Drive, DropBox – ak máte nainštalovanú niektorú z týchto aplikácií na synchronizáciu súborov do spomínaných služieb, je možné z navigátora rýchlo pristupovať do lokálnych priečinkov, kde sú umiestnené synchronizované súbory a pracovať s nimi priamo v prostredí programu.
  • Počítač – V tejto sekcii môžete prechádzať kompletnou štruktúrou priečinkov svojho počítača.
  • Sieť – na prístup k ostatným počítačom pripojeným v sieti

Tlačidlom Import v dolnej časti navigátora spustíte modul, ktorý slúži na skopírovanie alebo presun fotografií priamo z fotoaparátu alebo pamäťovej karty. Opis funkčnosti tohto modulu nájdete v kapitole Importovať.

Dvojitým kliknutím na titulok sekcie sa dajú jednotlivé sekcie zbaliť a rozbaliť.

Pri zmene priečinka, napríklad výberom z Obľúbených priečinkov, nerozbaľuje Navigátor jednotlivé podpriečinky v strome priečinkov. V takomto prípade sa na pravom kraji pri vybratej najbližšej položke zobrazí ikona so šípkami. Kliknutím na túto ikonu sa strom priečinkov rozbalí až na cieľový priečinok.