Zobrazenie ve Vyvolať a Editore

Zobraziť prepaly

Na dočasné zobrazenie prepalov a podexponovaných oblastí na aktívnom obrázku použijete funkciu Zobraziť | Zobraziť Prepaly [Shift+O] alebo kliknite na ikonu so symbolom slnka v sekcii Histogram v bočnom paneli.

Prepal je oblasť fotografie, kde niektoré alebo všetky farebné zložky dosahujú maximálne hodnoty. Tento jav sa na kvalite obrazu prejavuje stratou detailov (kresby) v prepálenej oblasti. Príčinou môže byť preexponovaný obrázok alebo veľmi silný zdroj svetla (slnko, oheň…). Samotná prítomnosť prepalov ešte neznamená znehodnotenú fotografiu, kvalitu fotografie znižujú často sa opakujúce prepaly na väčších oblastiach, v niektorých miestach sa prepalu zabrániť nedá (napr. odraz na lesklých predmetoch). Zobrazenie prepalov je len informatívne a nemá zmysel upravovať obrázok napríklad pomocou stmavenia len preto, aby sa na ňom Zoner Photo Studio potlačili prepaly. Prepal je miesto fotografie bez kresby a tento typ operácií na tom nič nemení.

Zoner Photo Studio zobrazuje osem typov prepalov – v jednotlivých zložkách R, G, B, kombinované RG, RB, GB a RGB (to je tam, kde sú prepálené všetky zložky) a súčtový prepal, kde jednotlivé zložky síce nevykazujú prepal, ale všetky v súčte prekračujú hranicu. Miesta bez prepalov sú zobrazené voliteľne čiernobielo, oblasti s prepalom sú zobrazené priamo v sýtych farbách prepálených zložiek – prepal v R červenou, G zelenou, B modrou, kombinovaný RG žltou, RB fialovou, GB tyrkysovou a RGB jasne žltou farbou. Súčtový Prepal je zobrazený stredne žltou farbou.

Zoner Photo Studio vie upozorniť aj na podexponované miesta – to sú príliš tmavé miesta bez kresby. Tieto miesta sa zobrazujú jasne azúrovou farbou.

Parametre zobrazenia miest, ktoré sú problematicky exponované, je možné upraviť v Nastavení | Možnosti | Ostatné | Zobrazenie prepalov a podexponovaných miest. Ďalšie informácii týkajúce sa tejto témy nájdete v kapitole Ostatné.

Náhľad farieb pred tlačou

Funkcia Zobraziť | Náhľad farieb pred tlačou [Shift+P] má zmysel iba vtedy, ak je povolená správa farieb (v Nastavení | Možnosti | Správa farieb | Používať správu farieb) a je zvolený farebný profil tlačiarne. Funkcia pri použití transformuje farby obrázka do farebného profilu tlačiarne, ktorá sa vykonáva pri tlači a zobrazí výsledok na obrazovke.

Obidve funkcie Zobraziť prepaly a Náhľad farieb pred tlačou sa správajú podobným spôsobom. Pri obrázkoch sa mení iba spôsob ich zobrazenia, inak sa (napr. pri uložení) stále pracuje s pôvodným zdrojovým obrázkom. Funkcie sa pri prechode medzi obrázkami automaticky vypínajú.