Informácie

Väčšina digitálnych fotoaparátov ukladá do obrázkov JPEG dodatočné informácie, napríklad clonu, čas expozície, použitie blesku, ohniskovú vzdialenosť atď.. Tieto informácie sa ukladajú podľa štandardu nazvaného EXIF (Exchangeable Image Format). V priemere sa jedná o 20 technických údajov o nastavení fotoaparátu pri fotení snímky, ku ktorým sa dajú pridať textové popisky, kľúčové slová, hodnotenie, GPS dáta a ďalšie informácie.

Okrem štandardu EXIF sa používajú ďalšie štandardy na uloženie informácií do obrázka a to IPTC a XMP. Štandard IPTC je určený hlavne pre autorské popisy snímok a komunikáciu medzi fotografom a vydavateľom. XMP je najmodernejší štandard uloženia metadát pomocou technológie XML, ktorý efektívne rieši ukladanie informácií z vyššie popísaných štandardov s možnosťou užívateľských rozšírení (vlastné užívateľské informácie).

Metadáta

Metadáta sú štruktúrované dáta o dátach. V prípade digitálnej fotografie sa väčšinou jedná o textové informácie, ktoré dopĺňajú obrazovú informáciu, dokumentujú vznik obrazu a môžu tiež určovať ďalšie použitie snímky. Pomocou metadát je možné systematicky organizovať archív obrazových materiálov a potom v ňom rýchlo a efektívne vyhľadávať požadované fotografie. Okrem textových informácií môžu digitálne fotografie obsahovať aj zvukové poznámky, farebné profily, náhľad a ďalšie binárne dáta.

V programe Zoner Photo Studio sa metadáta nazývajú informácie a zadávajú sa z ponuky Informácie v okne Prieskumník, prípadne z ponuky Súbor v Editore. Textové informácie sa dajú rýchlo a prehľadne zobraziť v okne Informácie.

Zoner Photo Studio podporuje EXIF vrátane poslednej normy 2.3, IPTC a XMP

Funkcie pre prácu s informáciami

Formátovací reťazec

Import a export dát

Operácie s informáciami

Digitálny podpis

Hodnotenie obrázka

Značka

GPS

Informácie o obrázku

Štatistiky

Hromadné priradenie informácií

Nájdi a nahraď