Hromadné priradenie informácií

Pomocou funkcie hromadného priradenia informácií pridáte alebo zmeníte textové informácie, hodnotenia, kľúčové slová a dátum zhotovenia pri všetkých vybraných fotografiách naraz.

Funkciu spustíte v ponuke Informácie | Hromadné priradenie informácií… [Ctrl+K] okna Prieskumník. Hromadné priradenie informácií je efektívne pri priraďovaní rovnakej informácie k viacerým obrázkom naraz. Pre úpravu informácií pri jednom obrázku použite radšej funkciu Informácie o obrázku.

Okno obsahuje 6 záložiek s nastavením. Každá záložka sa dá zapnúť a vypnúť voľbou pred jej názvom.

Všetky nastavenia hodnôt na zapnutej záložke sa vykonajú, aj keď sa nenachádzajú na aktívnej (zobrazenej) záložke!

Každé textové pole sa pred použitím musí zapnúť pomocou voľby pred jeho názvom. Za každým textovým poľom je ikona pre vloženie formátovacieho reťazca do textového poľa. Formátovací reťazec sa dá využiť na hromadné vloženie informácií z iného poľa alebo vlastnosti obrázka do vybraného poľa. (Napr. vloženie názvu súboru do poľa názov pomocou reťazca {NAME}.)

Zapnuté pole s prázdnym obsahom znamená zmazanie obsahu poľa vo všetkých obrázkoch!

Záložka Základné údaje vám umožní hromadne pridať názov, autora a popis snímky, autora popisu a copyright. Môžete tu aj hromadne hodnotiť obrázky a pridávať k nim značky.

K fotografiám zhotoveným na jednom mieste sa dá hromadne pridať textový popis lokácie pomocou polí miesto, mesto, štát/kraj a krajina.

Záložka Kľúčové slová umožňuje hromadne pridávať a odoberať kľúčové slová pomocou stromu kľúčových slov. Voľba Odobrať všetko odstráni všetky kľúčové slová z obrázka (aj slová, ktorá nie sú v strome kľúčových slov programu). Touto voľbou sa odstráni všetok obsah v poli pre kľúčové slová, napríklad vložené medzery a podobné znaky, ktoré môžu spôsobovať problémy.

Záložka Dátum a čas vám umožní nastaviť obrázkom dátum a čas, prípadne posunúť dátum a čas o určitú hodnotu. Hodnoty dátumu si vyberáte z kalendárov, ktoré sú aktívne po zapnutí niektorej z volieb Nastaviť dátum a čas zhotovenia a Posunúť dátum. Voľba Posunúť čas umožní relatívne zmeniť čas, napríklad ak potrebujete dodatočne zmeniť časové pásmo, v ktorom ste zhotovovali snímky.

Záložka Používateľské informácie vám umožní hromadne pridať alebo zmeniť vami definované informácie priradené k obrázkom.

Voľba Zmeniť kódovanie IPTC na UTF8 vykoná zmenu vnútorného spôsobu uloženia IPTC bloku tak, aby boli rozšírené znakové sady uložené lepšie v súlade so štandardom. Pretože väčšina programov pre prácu s fotografiami tento spôsob nerozpoznáva, Zoner Photo Studio ho vo východiskovom nastavení nepoužíva a dá sa aktivovať len v tomto dialógu.

Voľba Zapisovať údaje, ak už nie sú prítomné umožňuje obmedzenie aplikácie zmien na nevyplnené polia. Vďaka tomu je možné prostredníctvom hromadného priradenia informácií dopĺňať údaje aj do obrázkov, ktoré už nejaké popisky obsahujú.

Nastavenie hromadného priradenia informácií sa dá uložiť pre budúce použitie pomocou ovládacích prvkov v ľavej dolnej časti okna, rovnako ako pri grafických filtroch. Dialóg sa dá naplniť aj údajmi z už existujúceho obrázka prostredníctvom tlačidla Načítať z obrázka. Tlačidlo Použiť spustí operáciu na všetky skôr vybrané obrázky, pomocou tlačidla Storno odídete z nastavenia bez zmien dát v obrázkoch.

Více informací

Změna času v EXIF datech