Režim Mapa

V tomto režimu je v modulech Správce a Vyvolat zobrazena online mapa. K fotografiím můžete přiřadit GPS souřadnice a zobrazit jejich umístění na mapě.

Pokud jsou v aktuální složce fotografie s přiřazenými GPS souřadnicemi, zobrazí se na mapě červené značky. Pro soubory vybrané ve Filmovém pásu pod mapou se zobrazují modré značky. Klikáním na značky se vyberou ve Filmovém pásu odpovídající fotografie. Pokud značka reprezentuje skupinu více fotografií, je v ní zobrazen počet fotografií pro vybrané místo. Dvojitým kliknutím na takovou značku dojde k přiblížení mapy.

Jednu nebo více fotografií lze z panelu náhledů myší přetáhnout na pozici na mapě a tím těmto souborům přiřadit odpovídající GPS souřadnici. Přetažením značky přímo na mapě můžete GPS souřadnici dané fotky upravit.

V panelu nástrojů umístěném nad oknem mapy jsou k dispozici následující volby:

  • Domácí pohled – umožňuje rychle uložit a obnovit pohled na mapu.
  • Přizpůsobit pohled všem souborům ve složce – jednorázově změní měřítko mapy tak, aby byly na mapě zobrazeny všechny značky souborů s GPS souřadnicemi.
  • Přizpůsobit pohled vybraným souborům – jednorázově změní měřítko mapy tak, aby byly na mapě zobrazeny všechny značky vybraných souborů s GPS souřadnicemi.
  • Sledovat výběr – zatržením této volby dojde při každé změně vybraného souboru v panelu náhledů ke změně měřítka mapy tak, aby byly na mapě zobrazeny všechny značky vybraných souborů s GPS souřadnicemi.
  • Seskupování značek – značky, které se nachází blízko sebe, budou prezentovány jednou společnou značkou. Ta obsahuje číslovku, která označuje počet seskupených souborů. Jsou-li vybrány všechny soubory ve skupině, pak je možné celé skupině přiřadit společné souřadnice přetažením v mapě. Poloměr seskupování je závislý na přiblížení mapy.
  • Zobrazovat pouze vybrané – umožňuje zvolit, zda se na mapě zobrazí značky jen vybraných souborů ve filmovém pásu, nebo všech souborů ve složce.

Přiřazení GPS souřadnic z tracklogu

Zoner Photo Studio umí pracovat s tracklogy ve formátu GPX. Pokud je tracklog umístěn ve stejné složce jako obrázky, zobrazí se na mapě automaticky. Z kterékoliv složky můžete tracklog nahrát příkazem Načíst tracklog z jiné složky pomocí tlačítka v nástrojové liště v horní části mapy. U zobrazeného tracklogu se objeví informace o něm – čas prvního a posledního záznamu. Dále je zde zobrazena korekce času, kterou je potřeba použít, pokud byl tracklog pořízen v jiné časové zóně, než se aktuálně nacházíte. Obrázky, které nemají přiřazené GPS souřadnice a jejich čas vyfocení odpovídá času tracklogu, jsou na mapě zobrazeny šedou značkou. Pomocí tlačítka Přiřadit můžete přiřadit GPS souřadnic buď všem vyhovujícím souborům nebo pouze vybraným.

Další informace

Naučte se pracovat s tracklogem

Úklid fotoarchivu: Jak přiřadit GPS souřadnice k fotografiím