Odstranění GPS údajů

Tato funkce odstraní ze souboru veškeré informace o souřadnicích GPS a nadmořské výšce.

Funkci lze vyvolat v nabídce Informace | GPS | Odstranit GPS údaje… v modulu Správce.