Úrovně

Úrovně (Levels) jsou důležitý nástroj pro korekci tonálního rozsahu obrazu. Pomocí této funkce nastavíte nové hodnoty černého a bílého bodu s pomocí histogramu. Zároveň lze zesvětlit nebo ztmavit střední tóny v obraze pomocí gamma korekce.

Funkci vyvoláte volbou Upravit | Vylepšit | Úrovně [Shift+L] v nabídce okna Průzkumník nebo volbou Vylepšit | Úrovně z nabídky z Editoru.

Práce může probíhat buď automaticky po zapnutí volby Automatické korekce barev nebo manuálně.
V levé části dialogu se nachází náhled na histogram a nastavení pro manuální úpravy.
V nabídce Kanál vyberte, která z barevných složek bude upravována. RGB označuje jasovou složku. Pro každou složku je možné nastavit všechny parametry zvlášť.
Parametrem pro operaci jsou vstupní a výstupní úrovně a koeficient gamma korekce. Položka gamma korekce je umístěna mezi vstupními hodnotami a používá se k úpravě jasové složky barev ve středních tónech. Všech pět hodnot se dá volit jak přímo číslem v odpovídajícím poli, tak i posunem myši za trojúhelníkové značky pod histogramem a škálou výstupního přechodu.

Kapátka Černý bodBílý bod umožňují zvolit vstupní úrovně pro jednotlivé jasové složky na základě ručního výběru barvy kapátkem přímo z náhledu obrázku. Je vhodné vybírat co možná nejsvětlejší (nejtmavší) bod z obrázku.

Při zapnutí automatického režimu se automaticky nastaví vstupní úrovně jasu pro jednotlivé složky. Pro Automatický kontrast se nastaví pro všechny složky stejně, pro Automatické úrovně se nastavují hodnoty pro složky nezávisle. Automatický kontrast tak „roztáhne“ jas celé fotografie na maximální hodnoty, kdežto Automatické úrovně „roztahují“ jednotlivé barvy, proto zde může dojít ke změně barevného podání obrázku. Někdy toto lze s výhodou využít pro odstranění nežádoucího barevného nádechu obrázku. Cílové barvy umožňují nastavit do jakých barev se přemapují nejsvětlejší a nejtmavší oblasti. Ořezání určuje, jak velká část histogramu se zprava a zleva ořezává, aby se zajistilo použití reálných světlých a tmavých bodů a tak se vyloučily náhodné extrémy.

Více informací

Ovládněte barevné spektrum fotografie pomocí úrovní