Okraje a rámečky

Tento filtr umožňuje přidat k obrázku rámeček složený až ze 3 barevných obdélníků nebo čar v několika režimech:

V Průzkumníku i v Editoru – volba v nabídce Upravit | Okraje a rámečky [Ctrl+Shift+B].

Volba režimu

Režim Orámovat zvětší původní velikost obrázku o rámečky a tak vždy zachová všechna obrazová data. Režim Zachovat velikost překryje rámečky ze všech stran původní obrazová data a zachová tak původní rozměry obrazu. Režim Zachovat poměr stran překryje rámečky původní obrazová data pouze ve směru, kde je to nutné, tak aby byl přesně zachován poměr stran.

Způsob zadání a jednotky

Při výběru Okraj a rámečky lze do nastaveného okraje přidat vnitřní nebo vnější rámeček. Síla těchto rámečku nemůže být nikdy větší než rozměr okraje. Pokud je nastavíte větší, okraj se přizpůsobí. Pokud zvolíte Tři linky, tak zadáváte postupně 3 různě silné linky, ze kterých se vykreslí rámeček.

Rozměry je možné zadávat absolutně pomocí pixelových rozměrů (obr. body) nebo relativně pomocí procent. Relativní zadání je velmi vhodné pokud nemáte všechny fotografie stejně velké (po ořezu) a chcete mít jednotný vzhled rámečků.

Zatržením volby Symetricky se šířka nastavuje pouze pro jednu stranu, ostatní se dopočítávají automaticky.