HDR prolínáním expozic

Modul „Správce“ – funkce HDR (High Dynamic Range) neboli vysoký dynamický rozsah je určena pro skládání více fotografií v různém expozičním rozsahu do jedné fotografie (také přezdívané „sendvič“).

Tato funkce pomáhá řešit problém s omezeným dynamickým rozsahem snímacích senzorů, který se projevuje nemožností uspokojivě zachytit scénu s velkým rozdílem jasů, například tmavý les na spodní části a jasné nebe v horní části nebo fotografie tmavé místnosti, kde je okno zalité sluncem. Scénu s tak velkým expozičním rozsahem není možné vyfotit, aby byla zachována kresba ve všech částech fotografie, takže je fotograf nucen „obětovat“ buď kresbu ve světlých nebo ve tmavých oblastech. Pokud však fotograf vytvoří tři shodné snímky s různou expozicí – podexponovaný, přeexponovaný a jeden „středový“, je možné použít funkci HDR. Zoner Photo Studio pak z každého z těchto obrázků využije oblast s kresbou a složením vytvoří nový obrázek.

HDR se typicky skládá ze tří dílčích snímků, někdy ale stačí snímky dva, tedy standardně exponovaný snímek + snímek podexponovaný (pro nahrazení kresby ve světlech), resp. přeexponovaný (pro nahrazení kresby ve stínech), popřípadě snímek podexponovaný + přeexponovaný. Po výběru obrázku v okně Průzkumník spusťte Vytvořit | HDR prolínáním expozic, v prvním kroku můžete výběr obrázků ještě upravit. V dalším kroku dojde k automatickému zarovnání obrázků, zarovnání je možné zkontrolovat a případně i ručně upravit, popis kontroly zarovnání a jeho ruční korekce najdete u funkce Zarovnat obrázky, která obsahuje shodný dialog.

V dalším kroku je nutné určit, který obrázek je správně exponovaný, který je podexponovaný a který přeexponovaný. Program se pokusí snímky automaticky seřadit, pořadí můžete změnit přetažením obrázků pomocí myši. V dalším kroku se již vytvoří HDR snímek, pomocí několika parametrů můžete ovlivnit jeho vzhled.

Jednotlivé parametry se zadávají nezávisle pro světla a stíny, jejich význam je ale ve světlech i stínech stejný. Parametr Práh přechodu určuje úroveň jasu, od které se do „středového“ snímku začne kopírovat obrázek podexponovaný, resp. přeexponovaný. Tato hranice ovšem nemusí být zcela ostrá a snímky se začnou „vkopírovávat“ postupně, přičemž šířka toho přechodu se volí pomocí parametru Plynulost přechodu. I při použití tohoto přechodu by ovšem hranice původní a upravené části obrázku byla patrná, proto se ještě používá neostrá maska, která zajistí rozprostření úpravy i do okolních pixelů. Neostrost masky je možné ovlivnit pomocí parametru Rozmazání masky. Posledním parametrem je Intenzita, která určuje poměr mezi původním a „vkopírovaným“ obrázkem.

V posledním kroku je možné výsledný HDR obrázek buď uložit do souboru nebo jej otevřít v Editoru, kde může být dále upraven.

Více Informací

Dodejte svým fotografiím barvy a dynamiku pomocí HDR

HDR na portréty? Vráskám sluší

Jednoduchá tvorba HDR fotografií pomocí Zoner Photo Studia