Metody přerastrování

Existuje nepřeberné množství přerastrovávacích metod. Tyto metody se odlišují tím, jakou metodou zjišťují hodnoty bodů v novém obrázku a kolik bodů z původního obrázku k tomu používají. Není možné určit jednoznačně nejlepší filtr „na všechno“ – každý má své výhody a nevýhody. Záleží na tom, jakým způsobem je filtr použit a jaká je charakteristika originálního obrázku.

Jednou z charakteristik přerastrovávacích metod je „ostrost“ výsledného obrázku. Některé metody (např. bikubická a supersampling) vytváří při zmenšování mírně rozmazané obrázky, proto je vhodné tyto obrázky jemně doostřit.

  • Nejbližší body – nejjednodušší a nejrychlejší metoda, nepoužívá žádnou interpolaci bodů, z původního obrázku využívá jediný bod, nevhodná na fotografie, ale nenahraditelná pro technické kresby s vlasovými čarami
  • Bilineární – nejjednodušší interpolace, používá poměrný součet čtyř nejbližších okolních bodů, rychlá a obecně vhodná pro zmenšování
  • Bikubická – pokročilejší interpolace, používá 16 okolních bodů, hodnoty prokládá kubickou křivkou, vhodná pro zvětšování i zmenšování (s doostřením)
  • Hermite – jiný typ prokládané křivky, používá čtyři nejbližší okolní body
  • Bell – velice „měkký obraz“, vhodné pro zašuměné obrázky
  • Mitchell – výborná kombinace mezi rychlostí a kvalitou, používá 16 okolních bodů, má „samo­zaostřovací“ účinek
  • Lanczos – nejnáročnější na výpočet, body se prokládají speciální křivkou simulující reálné šíření informace, používá se 36 bodů z původního obrázku, má silný „samozaostřovací“ účinek, vhodný hlavně pro zvětšování obrázků; při zmenšování může kvůli zaostřovacímu efektu vytvářet rušivé artefakty v podobě mřížky
  • Supersampling – určen pouze pro zmenšování obrázků, používá vážený průměr ze všech bodů, které se ztratí při zmenšování fotografií. Na fotografie dává obecně nejlepší výsledky, protože pracuje se všemi body fotografie. Nevýhodou je jistá neostrost, kterou však lze snadno odstranit mírným doostřením.
  • Pouze změnit DPI – změní pouze hodnotu DPI. Při změně hodnoty rozlišení program automaticky dopočítá, v jaké velikosti je možné fotku se zadaným rozlišením vytisknout.

Více informací

Jaké rozlišení dpi potřebujete pro tisk