Úpravy, vylepšení a efekty

Úpravy se vyvolávají z okna Průzkumník nebo z Editoru v nabídce Upravit. Na rozdíl od Editoru umožňuje Průzkumník upravovat hromadně více obrázků. Označíte-li více souborů, operace na nich bude provedena hromadně.

Úpravy prováděné v Průzkumníkovi se aplikují ihned do souborů bez možnosti vrácení zpět!
Pracujte vždy na pracovních kopiích originálních souborů.

Funkce pro úpravy a vylepšení obrázků

Úpravy obrázků

Vylepšení obrázků

Efekty

Univerzální dialog pro obrázkové filtry

Zobrazení v Editoru

Ztrátová komprese JPEG

Naučte se upravovat portréty aneb jak upravit 5 nejčastějších nedostatků portrétní fotografie.