Úpravy Vyvolat

Tyto možnosti jsou dostupné v modulu Správce | Informace | Úpravy Vyvolat.

Kopírovat úpravy Vyvolat  je možné vybrat parametry úprav “Vyvolat”, které budou následně zkopírovány do schránky pro další použití.
Vložit úpravy Vyvolat – vloží nastavení ze schránky do vybraných obrázků.
Nastavit výchozí úpravy Vyvolat – zruší naráz všechny nastavené úpravy do zpět do výchozího nastavení. Historie úprav bude zachována.
Odstranit úpravy Vyvolat – odstraní veškeré provedené úpravy z modulu Vyvolat včetně historie prováděných úprav. Bude smazán pomocný soubor .data-zps, kde jsou úpravy zaznamenávány.
Režim načítání RAW souborů – umožňuje měnit způsob načítání obrazových informací z RAWů.