Záloha originálu

Při první úpravě fotografie (zmenšení, otočení, ale i např. přidání hodnocení) Zoner Photo Studio automaticky vytvoří zálohu původního souboru. Pokud tedy dojde k nějaké nechtěné úpravě a degradaci fotografie, je možné vrátit se zpět k původnímu souboru. Tento původní soubor se nazývá záloha originálu.

Zálohy originálu nejsou v Průzkumníku vidět jako soubory. Pokud fotografie má vytvořenou zálohu originálu, přidá se na náhled fotografie ikona šipky. Poklepáním na tuto ikonu je možné vrátit se k originální fotografii. Dále je možné pravým tlačítkem myši na této ikoně vyvolat kontextovou nabídku, ze které kromě obnovy originálu můžete zálohu i odstranit. Funkce zálohy originálu lze vyvolat i hlavní nabídky programu Organizovat | Záloha originálu… Z této nabídky je navíc možno vytvořit zálohu originálu ručně. To lze využít např. před prováděním úprav mimo prostředí Zoner Photo Studia, kdy by se jinak záloha originálu nevytvořila.

Zálohy originálu se vytvářejí ve zvláštní složce – tzv. úložišti. V nastavení programu lze zjistit velikost této složky, smazat její obsah nebo změnit umístění. Je vhodné umístit ji na disk s dostatkem volného místa a zároveň s rychlým přístupem (optimálně stejný disk, kde je umístěn archiv fotografií). Automatické vytváření záloh originálu lze také úplně vypnout.