Práce s vícestránkovými dokumenty

Funkce umožňuje práci s vícestránkovými dokumenty typu PDF nebo TIFF. V základním výchozím nastavení Zoner Photo Studia není zapnutá, je třeba ji aktivovat v Možnosti | Ostatní, kde zatrhnete volbu Zobrazit ve Správci funkce pro práci s vícestránkovými dokumenty (TIFF, PDF).

Po aktivaci funkce budou ve Správci v menu Organizovat | Vícestránkové dokumenty k dispozici následující možnosti:

  • Rozložit na stránky… – rozloží vícestránkový TIFF nebo PDF na jednotlivé stránky. Kromě nastavení složky pro uložení stránek lze nastavit formát souboru, kvalitu JPG komprese a DPI v případě renderování PDF.
  • Vygenerovat náhled první stránky… – funkce je dostupná pro PDF i TIFF formát a vyexportuje náhled první stránky do samostatného souboru. V nastavení exportu lze zvolit formát souboru JPG nebo PNG, délku delší hrany snímku a kvalitu JPG komprese.
  • Složit do PDF… – aby byla funkce aktivní, je třeba označit dva a více souborů. Lze nastavit parametry pro export do PDF jako název, předmět, autor, klíčová slova, formát dokumentu a kvalitu přerastrování v DPI.
  • Složit do TIFF…– aby byla funkce aktivní, je třeba označit dva a více souborů.
  • Převést TIFF na PDF… – převede zvolený TIFF soubor do PDF formát. V okně Parametry exportu do PDF lze kromě zadání názvu, autora, předmětu nebo klíčových slov zvolit kvalitu JPG, formát dokumentu a kvalitu přerastrování v jednotkách DPI. Volba Po exportu automaticky otevřít v prohlížeči automaticky po exportu otevře vygenerovaný PDF soubor v prohlížeči PDF souborů, který je určen jako výchozí pro prohlížení PDF formátu.
  • Převést PDF na TIFF… převede zvolený PDF soubor do formátu TIFF.

Funkce pro práci s vícestránkovými dokumenty jsou k dispozici také v kontextové nabídce souborů v Průzkumníku.

Ghostscript

V případě práce s PDF soubory bude při prvním využití funkcí pro práci s vícestránkovými dokumenty vyžadována instalace Ghostscriptu. Na nutnost instalace program upozorní v okně Tato funkce vyžaduje nainstalovaný Ghostscript. Kliknutím na odkaz Ghostscript se otevře internetový prohlížeč na webové stránce Ghostscriptu. Podle typu operačního systému vyberte 32bit nebo 64bit verzi Ghostscriptu (Ghostscript AGPL Release), stáhněte instalační soubor na harddisk a nainstalujte. Po instalaci Ghostscriptu je nutné restartovat Zoner Photo Studio. Po úspěšné instalaci bude ve Správci vidět miniatura PDF souboru a funkce pro práci s PDF soubory již budou dostupné bez nutnosti další instalace nebo nastavení.

Další informace

Upravujte PDF soubory. V Zoner Photo Studiu X to zvládnete snadno a rychle