Kreslicí nástroje

  Štětec

Nástroj Štětec [B] je určený k lokálnímu zabarvení části obrázku. Základní parametr tohoto nástroje je barva štětce – stiskem barevného políčka je možné vyvolat dialog pro míchání barev, po stisku tlačítka s kapátkem je možné nasát barvu přímo z obrázku. Ostatní parametry jako Průměr, Krytí, Hustota, Rozmazání a Rozestup jsou obdobné jako u ostatních nástrojů. Parametrem Režim lze určit, jakým způsobem se prolíná kresba štětcem s původním obrázkem.

  Výplň

Nástroj Výplň [G] je určený k vyplnění oblasti v obrázku zvolenou barvou. Oblast pro výplň bude vybrána na základě podobnosti zvolenému bodu. Podobná oblast se hledá podle nastaveného Režimu porovnání (RBG, Jas nebo Odstín) a podle zvolené Tolerance. Volba Spojitý určuje, zda se barva výplně „rozlije“ po celém obrázku, nebo zůstane omezena okolím. Nástroj se používá kliknutím levým tlačítkem myši na místo v obrázku, jehož podobnou oblast chceme vyplnit.

  Přechod

Nástrojem Přechod [Shift+B] lze do obrázku vložit vícebarevný přechod. Přechod je definovaný dvěma body, pro jeho vytvoření klikněte do obrázku levým tlačítkem myši, držte jej stisknuté a natáhněte druhý bod. Kliknutím na Přechod v panelu parametrů můžete upravit nebo přidat barvy přechodu a jeho průhlednost. Měřítko určuje strmost přechodu, Posun určuje relativní posun začátku a konce přechodu vzhledem ke dvěma zadaným bodům. Na výběr jsou tři Typy přechodu – lineární, kruhový a úhlový. Lze nastavit také Krytí a Režim prolnutí s původním obrázkem.

  Guma

Nástrojem Guma [Y] lze mazat část obrázku. Parametry Průměr, Krytí, Hustota, Rozmazání a Rozestup jsou podobné jako u ostatních nástrojů. Smazaná část obrázku se stane průhlednou.