Informace (EXIF, IPTC, XMP)

Většina digitálních fotoaparátů ukládá do obrázků JPEG dodatečné informace, například clonu, čas expozice, použití blesku, ohniskovou vzdálenost atd. Tyto informace jsou ukládány podle standardu nazvaného EXIF (Exchangeable Image Format). V průměru se jedná o 20 technických údajů o nastavení fotoaparátu při pořizování snímku, ke kterým je možno přidat textové popisky, klíčová slova, hodnocení, GPS data a další informace.

Kromě standardu EXIF se používají další standardy pro uložení informací do obrázku a to IPTC a XMP. Standard IPTC je určený zejména pro autorské popisy snímků a komunikaci mezi fotografem a vydavatelem. XMP je nejmodernější standard uložení metadat pomocí technologie XML, který efektivně řeší ukládání informací z výše popsaných standardů s možností uživatelských rozšíření (vlastní uživatelské informace).

Metadata

Metadata jsou strukturovaná data o datech. V případě digitální fotografie se jedná většinou o textové informace, které doplňují obrazovou informaci, dokumentují vznik obrazu a také mohou určovat další použití snímku. Pomocí metadat lze systematicky organizovat archiv obrazových materiálů a potom v něm rychle a efektivně vyhledávat požadované fotografie. Kromě textových informací mohou digitální fotografie obsahovat také zvukové poznámky, barevné profily, náhled a další binární data.

V programu Zoner Photo Studio se metadata nazývají informace a spravují se z nabídky Informace okna Průzkumník, případně z nabídky Soubor v Editoru. Textové informace lze rychle a přehledně zobrazit v okně Informace.

Zoner Photo Studio podporuje EXIF včetně poslední normy 2.3, IPTC a XMP

Další informace

Jak rozumět EXIFu aneb co jsou metadata a jak je využít

Funkce pro práci s informacemi

Formátovací řetězec

Operace s informacemi

Digitální podpis

Hodnocení obrázku

Značka

GPS

Informace o obrázku

Statistiky

Hromadné přiřazení informací

Najdi a nahraď