3D obrázky

Modul „Správce“ – funkce Vytvořit | 3D obrázky slouží k vytváření tzv. stereoskopických obrázků, které jsou s pomocí speciálních pomůcek viditelné jako prostorové. Pro použití této funkce potřebujete dva speciální zdrojové obrázky, které jsou spojeny do jedné prostorové fotografie.

Vytvoření zdrojových obrázků je poměrně jednoduché a nejsou k němu nutné žádné speciální pomůcky – stačí vyfotit zvolený motiv dvakrát z různých úhlů. Při pořizování druhého snímku posuňte fotoaparát stranou zhruba o 6 — 7 cm (odpovídá vzdálenosti očí).

Po výběru obou zdrojových obrázků se Zoner Photo Studio pokusí Najít společné body. Pomocí nich se zajistí přesné sestavení anaglyfu i u dvojice snímků, kdy došlo při pořizování k natočení nebo vertikálnímu posunu fotoaparátu. Chybně nalezené body je možné smazat jejich označením a stiskem tlačítka Smazat vybraný bod nebo klávesy [Del]. Všechny body lze smazat tlačítkem Smazat všechny body. Nové body je možné přidat kliknutím myší přímo do obrázku. Maximální počet bodů je 12.

Je důležité správně určit, která z fotografií byla vyfocena vlevo a která vpravo. Přehození pravé a levé fotografie znemožňuje u budoucího snímku vnímání 3D efektu. Prohození zdrojových obrázků je možné provést v druhém kroku pomocí tlačítka Levý <—> Pravý.

V druhém kroku průvodce se vytváří vlastní 3D obrázek, na výběr jsou tři různé typy uchování prostorové informace. Nejjednodušší je tzv. Anaglyf, u kterého je prostorová informace uložena do jednotlivých barevných kanálů, pro prohlížení potom slouží brýle s barevnými filtry. Další typem je JPS/PNS, což je obrázek vzniklý sesazením levého a pravého snímku těsně vedle sebe, výsledný obrázek dvojnásobné šířky je poté uložen buď ve formátu JPEG (JPS) nebo PNG (PNS). Aplikace, které tento formát podporují, rozpoznají podle přípony formát souboru a rozloží jej na původní snímky. Posledním typem je MPO, což je defacto standard pro ukládání stereoskopických snímků a je podporován širokou škálou zařízení (fotoaparáty, 3D televize, atp.).

Při vytváření anaglyfu je dále možné vybrat jeden ze čtyř typů anaglyfu. Černobílý je vytvořen tím způsobem, že se obě fotografie převedou do černobílé varianty a každá se pak převede do cílových barev. Pro vytvoření barevného anaglyfu jsou určeny další tři metody. Barevný anaglyf zachovává všechny barvy. Pokud se v obrázku nachází větší jasně červené plochy, pak mohou tyto ve výsledku působit rušivě. Pro omezení tohoto nepříjemného faktu slouží Polobarevný anaglyf, který zeslabuje červenou složku předem nastaveným způsobem. Další zeslabení je možné pomocí volby Optimalizovaný. Pak lze určit Úroveň červeného kanálu ručně pomocí posuvníku.

Pomocí tlačítek s šipkami je možné nalezenou pozici a natočení snímků manuálně zkorigovat. Tlačítkem uprostřed šipek se zruší manuální posun a rotace snímků. U anaglyfu lze nesestavené okraje automaticky oříznout. Výsledek je možné zkontrolovat v náhledu. Protože ale v případě PNS/JPS nebo MPO není možné prostorové zobrazení bez speciálního software resp. hardware, je u těchto typů možné vynutit náhled ve formě anaglyfu a pomocí brýlí zkontrolovat prostorový vjem.

V posledním kroku lze 3D obrázek uložit, anaglyf je také možné otevřít v editoru pro další úpravy.

Podpora formátů MPO, JPS, PNS, BMS

U běžných obrazových formátů je potřeba vždy zvolit dva zdrojové obrázky, existují ale i specializované formáty, u kterých jsou v jediném souboru uloženy oba obrázky. V tomto případě stačí vybrat pouze tento jediný soubor a funkce si jednotlivé obrázky automaticky načte.

Někteří lidé s vadami zraku neuvidí 3D anaglyfy jako prostorový obraz.