Panel Informace

Tento panel je určen pro zobrazení informací (metadat) z označené fotografie, videa nebo audio souboru v okně Průzkumník. Nachází se na pravé straně modulu Správce a lze ho otevřít a zavřít klávesou F8. V horní části panelu se zobrazuje histogram (pouze obrázky) spolu s základními informacemi o souboru a počtem položek v aktuální složce. V případě více vybraných položek se místo histogramu zobrazí celkový počet vybraných položek a informace o celkové velikosti.

Pod histogramem se nachází panel s nástroji, který obsahuje několik ikon:
Ikona. Ikona. – umožňují přesun na předešlý nebo další soubor ve složce.
Ikona. Ikona. – umožňují otočení souboru o 90°.
Ikona. – provede automatické vylepšení vybraného obrázku nebo obrázků. Provedením této úpravy se soubory nenávratně změní.
Ikona. – nabízí vytvoření panoramat, multiexpozičních snímků (HDR), 3D obrázků a PDF promítání. 

Obsah tohoto panelu lze upravit kliknutím pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru panelu a výběrem možnosti Upravit panel nástrojů.

Pod lištou s nejčastěji používanými ikonami najdete část Popis, kde jsou informace o souboru seřazeny do skupin podle typu souboru. Pro konfiguraci zobrazení informací použijte tlačítko se symbolem ozubeného kola v pravém dolním rohu panelu. V dialogu Nastavení zobrazení informací je možné si uložit nebo obnovit konfiguraci zobrazení informací.

U souborů, do kterých je možno zapisovat, je možné měnit některé informace přímo v tomto okně – takto upravené informace lze uložit:

  • kliknutím na tlačítko Uložit v dolní části panelu
  • stiskem klávesy [Ctrl+Enter] v editačním poli v panelu. Informace se uloží a přejde se na další obrázek. Takto lze rychle popisovat sérii obrázků.
  • při výběru jiného souboru v Průzkumníku

Pokud je v Průzkumníku vybráno více souborů, lze těmto souborům hromadně změnit Hodnocení, Značku, Název, Popis a Klíčová slova na stejnou hodnotu. Výjimku tvoří klíčová slova – pokud je vybráno více obrázku s různými klíčovými slovy, je před klíčovým slovem, které není obsaženo ve všech souborech, symbol hvězdičky. Při smazání hvězdičky se zvolené klíčové slovo uloží do všech souborů.

V případě více vybraných souborů se v panelu zobrazí sekce Hromadné operace, kde jsou přístupné některé funkce pro práci s více obrázky, jako např. Hromadné přejmenování, Hromadné přiřazení informací, Panoráma, 3D obrázky, HDR prolínání expozicHDR mapování tonality a práce s vícestránkovými dokumenty.

Pokud vybraný obrázek obsahuje GPS souřadnice, Zoner Photo Studio automaticky zjistí textový popis lokace: Místo, Město, Stát/Kraj, Kód země. Pomocí těchto údajů lze pak obrázky třídit v Katalogu v Navigátoru v sekci Lokace. Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Tyto informace se nezapisují přímo do souborů, ale jsou uloženy v Katalogu. Do souborů se textový popis lokace zapíše až při ruční editaci některé z položek. Hromadně lze popis lokace zapsat pomocí funkce Zapsat lokaci do souborů.