Snímanie obrazovky

Pomocou funkcie Snímanie obrazovky uložíte do súboru aktuálny obraz na monitore alebo jeho časť. Funkcia je vhodná na zhotovovanie obrazovej dokumentácie pri tvorbe používateľských príručiek, školských prác a tiež na hlásenie chýb v programe.

Stlačenie klávesu [PrintScreen] vo Windows ukladá štandardne celú obrazovku ako obrázok do systémovej schránky (clipboard). Súčasne stlačenými klávesmi [Alt+PrintScreen] uložíte len aktuálne okno. Zoner Photo Studio môže ukladať aktuálny obraz na monitore priamo do súboru alebo otvárať v Editore. Dá sa tiež snímať kurzor myši, čo systém štandardne neumožňuje.

Režim snímania obrazovky sa zapína a vypína v ponuke Získať | Snímanie obrazovky okna Prieskumník. Pred zapnutím sa objaví dialóg, kde sa nastavia parametre snímania.
Režim snímania obrazovky je indikovaný ikonou v oznamovacej oblasti hlavného panela Windows (vľavo dole vedľa systémových hodín). Kliknutím pravým tlačidlom myši na túto ikonu sa dá režim snímania ukončiť, prípadne obnoviť dočasne prerušený režim snímania.

Režim snímania

Voľbou Snímať celú obrazovku klávesom PrintScrn snímete vždy celú obrazovku. Pomocou voľby Snímať aktívne okno klávesom PrintScrn snímete len okno aktívnej aplikácie.

Na obrazovke je bežne zobrazených niekoľko okien s aplikáciami a hlavný panel Windows (lišta s tlačidlom Štart…). Okno bežiacej aplikácie môže skrývať niekoľko okien alebo líšt a panelov. Napr. na hlavnom paneli Windows sú okrem tlačidla Štart panely nástrojov, tlačidlá spustených aplikácií… Tieto okná sa teraz dajú snímať aj samostatne.

Voľbou Snímať okno kliknutím ľavého tlačidla myši pomocou zvýraznenia sa dá snímať len vybrané okno alebo jeho časť. Táto časť je po umiestnení kurzora zobrazená normálne, ostatné časti sú potlačené znížením jasu. Pomocou klávesu [Esc] je toto potlačenie dočasne zrušené a dá sa obnoviť stlačením klávesu [PrintScreen]. Vlastné snímanie sa robí kliknutím ľavého tlačidla. Po kliknutí na pravé tlačidlo myši sa zobrazí miestna ponuka s možnosťami tohto režimu snímania. Posledná voľba Snímať okno pod kurzorom klávesom PrintScrn sníma okná alebo ich časti, ale bez predchádzajúceho zvýrazňovania.

Kláves [PrintScreen] môže byť označený aj ako PrintScrn, Prnt Scrn, Prt Scr, Prt Sc a podobne.

Obrázok

Voľba Otvoriť obrázok v editore snímaný obraz monitora ihneď otvorí v novom okne Editora. Voľba Uložiť obrázok na disk umožní zvoliť, či založiť priečinok a vybrať formát obrázka. Priečinok sa vyplní podľa nastavenia Použiť posledný použitý priečinok alebo Použiť aktuálne vybraný priečinok a otvorí v Prieskumníkovi podľa voľby Po ukončení otvoriť priečinok. Súbor sa dá pred uložením individuálne nazvať pomocou voľby Vždy sa pýtať na názov súboru alebo Prideliť názov súboru automaticky. Názov súboru vytváraný automaticky sa skladá z prefixu (napr. manual) a počítadla, ktoré sa dá nastaviť. Nastaviť sa dá prvé číslo v rade (Začať od), Krok a počet číslic počítadla.

Zaškrtnutím voľby Časozberné snímanie sa bude obrazovka snímať automaticky vo zvolenom Intervale. Časozberné snímanie sa dá prerušiť klávesom [Esc] a znova obnoviť klávesom [PrintScreen] a je indikované animovanou ikonou v oznamovacej oblasti hlavného panela Windows.

Možnosti

Voliteľne je možné Snímať kurzor myši. Voľba Snímať tieň okna uloží tieň v režime Aero vo Windows Vista. Zmazať pozadie okna nahradí priehľadnosť okna (a tieňa v režime Aero) vybranou farbou pozadia vo všetkých podporovaných operačných systémoch.

Více informací

Jak vytvořit screenshoty v ZPS