Vyhlazovací štětec [U]

Slúži najmä na vyhladenie pleti, ktorú farebne zjednotí, zároveň ale zachováva jej štruktúru, takže úprava pôsobí prirodzene. Parameter Intenzita určuje mieru vyhladenia. Parameter Zachovanie detailov určuje úroveň zachovania štruktúry.
Pre zmazanie časti masky možno použiť mód Odobrať z masky Ikona. , na ktorý možno prepnúť v sekcii Parametre štetca. V oboch módoch môže mať štetec iné parametre – to je možné ovplyvniť voľbou Spoločné parametre štetcov Ikona.. Nastavenie parametrov Priemer, Krytie, Hustota a Rozmazanie je podobné ako u retušovacích nástrojov.

Po výbere masky je možné nastaviť intenzitu úprav od nuly do sto percent pomocou posuvníka.