Prehliadač

Prehliadač slúži na rýchle prezretie obrázkov.

Ak je Zoner Photo Studio integrované do systému Windows, Prehliadač je možné spúšťať zo systému kliknutím dvakrát na obrázok.

Prehliadač je možné spustiť aj kedykoľvek z modulu Správca po stlačení klávesu [F3].

Na ovládanie Prehliadača možno použiť ikony v paneli nástrojov, myš alebo nasledujúce klávesové skratky:

 • šípka vpravo, [Page Down] – nasledujúci obrázok
 • šípka vľavo, [Page Up] – predchádzajúci obrázok
 • [Home], [End] – prvý/posledný obrázok v priečinku
 • [Medzerník] – automatické premietanie fotiek s intervalom, ktorý je možné nastaviť v dialógu Nastavenie.
 • [+], [Num +], otáčanie kolieskom myši od seba – zväčšenie mierky
 • [-], [Num -], otáčanie kolieskom myši k sebe – zmenšenie mierky
 • [Num *], [,] – mierka 1 : 1
 • [Num 0], [.] – vsadiť celý
 • [Z], kliknutie ľavým tlačidlom myši – prepínanie medzi mierkou 1 : 1 a vsadiť celý
 • [Num /] – zamknutie mierky
 • [L], [R] – otáčanie obrázka
 • [Shift + O], stlačenie stredného tlačidla myši – zobrazenie prepalov
 • [Del] – zmazanie súboru
 • [I] – zobrazenie hlavičky s informáciami o súbore
 • [F] – celá obrazovka
 • [Enter] – prepnutie do programu Zoner Photo Studio
 • [Esc] – zatvorenie Prehliadača