Prehliadač

Prehliadač slúži na rýchle prezretie obrázkov. Ak je Zoner Photo Studio integrované do systému Windows, Prehliadač je možné spúšťať zo systému kliknutím dvakrát na obrázok. Prehliadač je možné spustiť aj kedykoľvek z modulu Správca po stlačení klávesu [F3].

Rovnako ako v režime Náhľad je možné v Prehliadači pomocou ikony Ikona. ovládať spôsob načítania obrázkov. K dispozícii je Plná kvalita a Rýchly náhľad. Pri možnosti Plná kvalita je možné aktivovať voľbu Automaticky nahrávať Plnú kvalitu až pri mierke 1:1. Pri možnosti Rýchly náhľad je možné aktivovať voľbu Pre nevyvolané RAWy uprednostniť pre náhľad JPG. To znamená, že pokiaľ v Prehliadači máte otvorený nevyvolaný RAW, môže sa Vám namiesto toho zobraziť náhľadový JPG súbor, ktorý je súčasťou každého RAWu.

V Prehliadači je tiež možné nastaviť, aké informácie o fotografii sa budú zobrazovať a ako sa budú zobrazovať. Kliknutím na ikonu Ikona. Možnosti náhľadu môžete definovať spôsob zobrazenia fotografií v Prehliadači a parametre, ktoré ovplyvňujú jeho správanie.

 •  Voľbou Ovládanie kolieskom myši je možné nastaviť správanie Prehliadača pri točení kolieskom myši – je možné buď prechádzať na ďalší alebo predchádzajúci obrázok, alebo meniť merítko obrázku. Pokiaľ bude pri točení kolieskom myši stlačený kláves [Ctrl], bude sa vždy meniť mierka obrázku.
 • Pri zapnutej voľbe Pamätať priblíženie môžete u daného obrázku jedným kliknutím ľavého tlačidla myši prepínať medzi priblížením Vsadiť celý a vami zvoleným priblížením, ktoré ste použili ako posledné.
 • Zapnutím voľby Zväčšovať malé obrázky zariadite, že menšie obrázky pokryjú celú plochu okna Náhľadu alebo Prehliadača.
 • Zapnutím voľby Zobrazovať priehľadnosť u priehľadných obrázkov uvidíte priehľadné časti obrázku vyplnené štvorčekovým vzorom.
 • Voľbou Zobraziť informácie a ovládanie môžete zobraziť alebo zakázať zobrazenie všetkých informácií, ktoré ste si zadefinovali v Nastavenia informácií náhľadu.
 • Nastavenie zobrazených informácií poskytuje rozšírené možnosti zobrazovania informácií náhľadu.

Premietanie

Ikona Ikona. umožňuje nastaviť parametre módu premietania. V dialógu Nastavenie Premietania je možné zvoliť si Interval pre prechod na ďalší obrázok v sekundách. Fotografie sa ale budú premietať podľa tohto intervalu, iba ak je zaškrtnutá možnosť Spustiť automaticky. Vypnutie automatického spúšťania spôsobí, že medzi fotografiami je nutné prechádzať ručne.

Funkcia Používať ľavé tlačidlo myši pre prechod na predchádzajúci obrázok umožňuje prechádzať kliknutím ľavým tlačidlom späť a pravým tlačidlom na ďalší obrázok. Ak je funkcia vypnutá, kliknutie ľavým tlačidlom priblíži obrázok podľa mierky 1:1 alebo, ak je v rozbaľovacom menu Možnosti náhľadu Ikona. zapnuté Pamätať priblíženie, podľa posledného použitého merítka na danom obrázku.

Je možné tiež zvoliť, či sa počas Premietania začnú videá v priečinku prehrávať automaticky alebo až po kliknutí.

K dispozícii je niekoľko animácií prechodov medzi fotografiami. Východiskovým stavom je Prelínanie.

Klávesové skratky

Na ovládanie Prehliadača možno použiť ikony v paneli nástrojov, myš alebo nasledujúce klávesové skratky:

 • šípka vpravo, [Page Down] – nasledujúci obrázok
 • šípka vľavo, [Page Up] – predchádzajúci obrázok
 • [Home], [End] – prvý/posledný obrázok v priečinku
 • [Medzerník] – automatické premietanie fotiek s intervalom, ktorý je možné nastaviť v dialógu Nastavenie Premietania.
 • [+], [Num +], otáčanie kolieskom myši od seba – zväčšenie mierky
 • [-], [Num -], otáčanie kolieskom myši k sebe – zmenšenie mierky
 • [Num *], [,] – mierka 1 : 1
 • [Num 0], [.] – vsadiť celý
 • [Z], kliknutie ľavým tlačidlom myši – prepínanie medzi mierkou 1 : 1 a vsadiť celý
 • [Num /] – zamknutie mierky
 • [L], [R] – otáčanie obrázka
 • [Shift + O], stlačenie stredného tlačidla myši – zobrazenie prepalov
 • [Del] – zmazanie súboru
 • [I] – zobrazenie hlavičky s informáciami o súbore
 • [F] – celá obrazovka
 • [Enter] – prepnutie do programu Zoner Photo Studio
 • [Esc] – zatvorenie Prehliadača