Farebné tónovanie

Funkcia slúži na tónovanie obrazu do vybraných farieb. Vstupný obraz sa najprv prevedie do šedej škály, na ktorú sa mapujú výstupné farby prechodu.

Funkciu spustíte voľbou Upraviť | Efekty | Farebné tónovanie v ponuke okna Prieskumník, alebo Efekty | Farebné tónovanie v module Editor.

Najtmavšie odtiene obrazu budú mať vo výsledku farbu z ľavej časti, najsvetlejšie miesta farbu z pravej časti. Krajné body prechodu je možné určiť stlačením tlačidiel po jeho stranách. Do vnútra prechodu je možné vložiť na rôzne pozície ďalšie farby a to buď priamo poklepaním na prechod alebo tlačidlom Pridať. Farbu v rámci prechodu je kedykoľvek možné zmeniť výberom jej značky a stlačením tlačidla Aktívne. Značku je možné aj posunúť na ľubovoľné miesto v rámci prechodu. Stlačenie tlačidla Zmazať zmaže vybranú farbu v prechode, Zmazať všetko odstráni všetky vnútorné farby prechodu.