Zoradenie

Súbory v priečinku je možné zoradiť podľa atribútov jednotlivých súborov, t. j. podľa prídavných parametrov fotografií obsiahnutých v EXIFe. Voľba sa vykonáva v kontextovej ponuke Prieskumníka (položka Zoradiť podľa), v menu Prieskumníka Organizovať | Zoradiť podľa alebo tlačidlom Ikona. Zobrazenie a radenie z panela nástrojov, prípadne z radiacich hlavičiek, pozri Organizovať | Zoradiť podľa | Zobraziť hlavičky alebo Zobrazenie a radenie | Zobraziť záhlavie pre radenie.

Používateľské radenie – v tomto režime si môžete obrázky ľubovoľne preskupiť pretiahnutím náhľadu myšou na nové miesto. Prvé prepnutie na používateľský režim radenia zachová aktuálne poradie. Teraz môže používateľ jednoducho myšou presunúť obrázok na pozíciu, ktorú potrebuje – červená čiara naznačuje budúcu pozíciu. Používateľské radenie je možné z miestnej ponuky kedykoľvek vynulovať. Ak zastavíte s ukazovateľom myši pri okraji okna, posunie sa automaticky zobrazenie celej plochy požadovaným smerom.

Spôsob radenia má vplyv na rýchlosť programu – radenie podľa EXIFu vyžaduje pred zobrazením náhľadov súborov načítanie potrebných údajov zo všetkých súborov. Z tohto dôvodu je radenie podľa mena najrýchlejšie.

Zobraziť zložky – umožňuje zmenu nastavenia zobrazenia priečinkov v Prieskumníkovi.
Pokiaľ k možnosti pristupujete cez dialóg Zoradiť podľa:

  • Volba Vždy zobrazí složky ve filmovém pásu v náhledu.
  • Volba Nikdy skryje zobrazení složek v Průzkumníku.
  • Ak je zvolená možnosť Vždy, je zvolená aj možnosť Iba v zložke bez obrázkov, ktorá je vhodná v prípade, že zložka obsahuje iba podzložky bez ďalšieho obrázku.

Pokiaľ k možnosti pristupujete cez dialóg Zobrazenie a radenie:
Zaškrtnutím možnosti sa vám vždy budú zobrazovať zložky. Odškrtnutím možnosti sa vám nebudú zobrazovať zložky.

Zoskupiť RAW a JPG

V prípade voľby zoskupenia možno vybrať preferenciu RAW alebo JPG formát.  Pri každej miniatúre uvidíte vpravo hore ikonu, ktorá informuje o zoskupení formátov a o preferovanej variante. Ak zvolíte preferenciu JPG, znamená to, že všetko, čo u zoskupených fotiek vidíte a upravujete, sú JPG verzie. Preferencie RAW použite, ak radšej upravujete fotky v RAW súboroch. S rýchlosťou načítavania vám pri triedení fotiek pomôže, ak zaškrtnete voľbu Rýchleho náhľadu. V moduloch Správca aj Vyvolať pod histogramom vidíte nápisy RAW + JPG. Podčiarknutý formát je ten, s ktorým aktuálne pracujete.

Ak je u miniatúry zoskupení preškrtnutý, tak to znamená, že RAW a JPG obsahujú rozdielne metadáta. Ak ich chcete zoskupiť, tak je potrebné nastaviť obom formátom rovnaké informácie alebo v Zoskupiť RAW a JPG nastaviť výnimku Zoskupovať aj s rozdielnymi metadátami.

V kontextovom menu snímky v Správcovi je možné zvoliť medzi voľbami Umožniť zoskupovanie RAW a JPG a Zabrániť zoskupovaniu RAW a JPG. V prípade, že je zoskupovanie týmto spôsobom zabránené, tak možno u voľby Zoskupiť RAW a JPG nastaviť výnimku Zoskupovať aj vylúčené zo zoskupovania a zoskupovanie vykonať.

Viac informácií

Ovládněte duo RAW + JPG s vychytávkami jarní aktualizace Zoner Photo Studia X