Tlač fotiek

Tento produkt je určený pre objednanie tlače fotiek alebo tlače fotiek na tlačiarni. K dispozícii sú nasledujúce formáty

 • 10 × 15 cm
 • 13 × 18 cm
 • 15 × 20 cm
 • 15 × 23 cm
 • 15 × 30 cm
 • 20 × 30 cm
 • 23 × 30 cm
 • 30 × 30 cm
 • 30 × 40 cm
 • 30 × 45 cm
 • 30 × 61 cm
 • Vlastní…

V nastavení je možné zvoliť Rozloženie tlače, spôsob Umiestnenie obrázkovNatočenie obrázkov. Ďalej je tu Šírka mriežky, povolenie tlače Orezových značiek pre ľahké orezanie okrajov fotografie a Farba papiera.