Tlač fotiek

Tento produkt je určený pre objednanie tlače fotiek alebo tlače fotiek na tlačiarni. K dispozícii sú nasledujúce formáty

 • 10 × 15 cm
 • 13 × 18 cm
 • 15 × 20 cm
 • 15 × 23 cm
 • 15 × 30 cm
 • 20 × 30 cm
 • 23 × 30 cm
 • 30 × 30 cm
 • 30 × 40 cm
 • 30 × 45 cm
 • 30 × 61 cm
 • A4
 • A3
 • A6
 • Vlastní…

Formáty A4, A3, A6 a Vlastné nie je možné objednať na tlač prostredníctvom programu ZPS X.

V nastavení Rozloženie sú pri voľbe Rozloženie tlače dve možnosti:

 • Maximálna veľkosť podľa mriežky – umožňuje nastavenie počtu stĺpcov a riadkov, čím určíme koľko fotiek sa zmestí na jednu stránku zvoleného formátu.
 • Maximálny počet fotiek podľa rozmeru – tu je na výber množstvo prednastavených formátov. Výberom formátu zároveň určíte počet snímok zvoleného formátu, ktorý sa zmestí na jednu stránku tohto formátu. Nemožno vybrať rozmer fotky, ktorý by bol väčší než rozmer stránky formátu.

V ďalšej časti Nastavenia obsahu môžete nastaviť parametre vzhľadu papiera ako Farba papiera, Typ papiera (lesklý, matný), Orientácia papiera, Odsadenie obrázkov alebo povoliť tlač Orezových značiek, ktoré umožnia jednoduché orezanie okrajov fotografie.

Nakoniec možno nastaviť spôsob Vsadenie obrázkov, kde môžete zmeniť štýl Umiestnenie obrázkov s možnosťami:

 • Orezať – snímka bude vložená bez prispôsobenia veľkosti poľa.
 • Prispôsobiť– veľkosť snímky bude prispôsobená veľkosti poľa.

Natočenie obrázkov s možnosťami:

 • Vsadiť – snímka bude vsadená priamo do poľa bez otočenia.
 • Automaticky s pootočením – snímka sa automaticky otočí podľa orientácie poľa, kam vkladáte snímku.

Odporúčania pre tlač fotiek

Pevná šablóna pre tlač je o niekoľko mm väčšia ako skutočný pevný rozmer šablóny, preto odporúčame pre tlač jednotlivých fotografií vždy zvoliť pri Rozloženie tlače možnosť Maximálna veľkosť podľa mriežky, pri Umiestnenie obrázkov vybrať voľbu Orezať a Odsadenie obrázkov mať nastavené na nulu. Týmto nastavením zamedzíte tomu, že po stranách fotky vzniknú nechcené biele okraje.

Vždy kontrolujte vizuálny náhľad tlače priamo v programe a neumiestňujte nič dôležité do úplných okrajov snímky, pretože tu môže dôjsť k tzv. Technologickému orezu podľa presných rozmerov tlačových šablón.

Presné rozmery tlačových šablón

 • šablóna 10×13 cm => presný rozmer 101×135 mm
 • 10×15 cm => 101×152 mm
 • 13×18 cm => 135×180 mm
 • 15×20 cm => 152×203 mm
 • 15×23 cm => 152×228 mm
 • 15×30 cm => 152×304 mm
 • 23×30 cm => 229×304 mm
 • 30×20 cm => 304×203 mm
 • 30×30 cm => 304×304 mm
 • 30×40 cm => 304×406 mm
 • 30×45 cm => 304×457 mm
 • 30×61 cm => 304×609 mm