Triediť obrázky

Sprievodca pre triedenie fotografií na disku alebo v priečinku, pomocou ktorého si ľahko preorganizujete obrázky v niekoľkých krokoch.

Funkciu Triediť obrázky [Ctrl+O] nájdete v ponuke Organizovať okna Prieskumník v module Správca.

V prvom kroku najskôr vyberte z rozbaľovacej ponuky jednotku (pevný disk, alebo vymeniteľné médium). Konkrétny priečinok vyhľadáte výberom voľby Prechádzať…

Ďalej si tu vyberte spôsob roztriedenia obrázkov. Prednastavené sú 3 možnosti organizovania do priečinkov podľa dátumu vytvorenia snímky, ktoré sa líšia počtom úrovní zanorenia priečinka s obrázkami. Voľba Vlastné vám umožní nastaviť meno priečinka pomocou formátovacích reťazcov, Po kliknutí na tlačidlo so šípkou si môžete vybrať pripravené formátovacie reťazce dátumu a času, clonu, ohniskovú vzdialenosť, autora a model fotoaparátu. Pre vytvorenie podpriečinka použite vo formátovacom reťazci znak “” (obrátené lomítko).
Ako posledné nastavenie vyberte priečinok do ktorého sa klasifikujú kópie nájdených obrázkov. V sprievodcovi triedením obrázkov pokračujte tlačidlom Ďalší.

V druhom kroku sprievodcu môžete zvoliť, či okrem triedenia bitmapových obrázkov (fotografie a grafika) chcete tiež vyhľadať a roztriediť Vektory (to sú napríklad kresby v Zoner Calliste, alebo uložené tlačové zostavy), Videá a Zvuky. Voľbou Triediť len súbory s veľkosťou nad môžete vyfiltrovať veľmi malé obrázky (zmenšeniny, stiahnuté bannery, …). Pre vyhľadanie obrázka pokračujte tlačidlom Ďalší.

Tretí krok ukáže nájdené priečinky s obrázkami, ktoré sú označené pre roztriedenie. Tu môžete odstrániť priečinky, ktoré triediť nechcete. Pomocou tlačidla Dokončiť spustíte triedenie vybraných priečinkov, k predchádzajúcim krokom sprievodcu sa môžete vrátiť tlačidlom Späť.

Funkcia je vhodná pre preorganizovanie existujúceho fotoarchívu (miesta s uloženými fotografiami), alebo pre založenie nového fotoarchívu. Ďalšie obrázky do fotoarchívu môžete pridávať napríklad pomocou funkcie Importovať, ktorá tiež umožňuje základné zatriedenie obrázkov do priečinkov.