Rozmazať

Funkcia ponúka niekoľko možností pre rozostrenie a kreatívne rozmazanie fotografie.

Funkcia je dostupná z ponuky Upraviť | Vylepšiť | Rozmazať… [Ctrl+6] okná Prieskumník a Vylepšiť | Rozmazať… [Ctrl+6] v Editore.

Filter obsahuje šesť typov rozmazaní: Jemné, Gaussovské, Plošné, Smerové, Rotácia a Zoom. Prvý typ je vhodný pre jemné rozmazanie, pre silnejší efekt slúži k rozmazaniu Gaussovské a Plošné. Ďalšie typy rozmazania majú naviac prídavné parametre – pre Smerové je to Smer, pre Rotáciu a Zoom je to Stred rozmazanie (ten tiež vybrať priamo z obrázka kvapkadlom). Prvý bežec Sila je spoločný pre všetky typy rozmazania. Voľba Vysoká kvalita zlepšuje presnosť výpočtov za cenu dlhšej doby výpočtu rozmazania.