Miniatúry

Podľa nastavenia v tejto sekcii sa riadi zobrazovanie miniatúr obrázkov vo Filmovom páse a Prieskumníkovi. K dispozícii je zmena Pomeru strán, ktorou ovplyvníte veľkosť miniatúr. Veľkosť náhľadov môžete meniť aj v Prieskumníku ťahaním za jazdec hore v paneli nástrojov a prípadne točením kolieska myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl].

Pomocou možností Výberové pole, Formátovým reťazcom, Úpravy Vyvolať, Kľúčové slová, Hodnotenie a farebné značky, Fotografické informácie, Textové informácie, Audio/Video informácie, GPS, Digitálny podpis a Systémová ikona môžete ovplyvňovať to, ktoré informačné ikony sa vám pri miniatúrach budú zobrazovať.

Možnosť Výberové pole je vhodná najmä pre používateľov, ktorí so ZPS pracujú pomocou dotykových zariadení, ako sú grafické tablety. Zobrazuje sa ako ikona Ikona..
Možnosť Pripnúť súbor pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona., na ktorú môže užívateľ kliknúť a zjednodušiť tým proces porovnávania v režime Náhľad.
Možnosť Otáčanie pri miniatúrach zobrazí ikony Ikona. a Ikona., pomocou ktorých je možné obrázok otočiť o 90 stupňov.
Možnosť Úpravy Vyvolať pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona., ak na danom súbore boli vykonané nedeštruktívne úpravy v module Vyvolať.
Možnosť Kľúčové slová pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona., ak daný súbor v metadátach obsahuje nejaké kľúčové slová.
Možnosť Hodnotenie a farebné značky umožňuje pri miniatúre obrázku vidieť, či je obrázku priradený nejaký počet hviezdičiek, príznak Zamietnuté alebo farebná značka. Pokiaľ zaškrtnete možnosť Povoliť interakcie pri hodnotení a farebných značkách, znamená to, že pre vykonávanie zmien v hodnotení a značkách nemusíte otvárať Náhľad obrázku, môžete ich meniť už pri prezeraní miniatúr.
Možnosť Fotografické informácie pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona.. Keď sa myš zastaví nad touto ikonou, zobrazí sa bublina s informáciami o hodnotách doby expozície, clony a ISO. Ikona sa zobrazí iba za predpokladu, že tieto informácie sú dostupné.
Možnosť Textové informácie pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona., ktorá sa pri obrázku bude ukazovať iba za predpokladu, že v metadátach obrázku sa nachádzajú nejaké textové informácie – Názov, Popis, Autor alebo Copyright. Keď sa myš zastaví nad touto ikonou, zobrazí sa bublina s informáciami o názve a popise.
Možnosť GPS pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona., ak daný súbor v metadátach obsahuje informáciu o súradniciach alebo o nadmorskej výške.
Možnosť Digitálny podpis pri miniatúrach zobrazí ikonu Ikona., ak je daný súbor digitálne podpísaný.
Možnosť Systémová ikona pri miniatúrach zobrazí ikonu programu, ktorý je nastavený ako predvolený na otváranie súborov tohto typu.

V Prieskumníku je možné pri každej miniatúre Zobraziť mená súborov a ďalej Rozšírené informácie. Tieto informácie môžu byť zobrazené priamo pod miniatúrami v bublinová pomoc (tooltip). Nastavením Bublinovej pomoci ovplyvníte obsah informačného okna, ktoré sa zobrazí, ak sa kurzorom myši zastavíte nad súborom v Prieskumníku.

Nastavenie týchto informácií sa riadi Metadátovými tokenmi a môžete si ich nastaviť rozdielne pre fotografie a pre videá. Podobne môžu byť konfigurované zobrazované informácie pre režim Dlaždice.