Miniatúry

Podľa nastavenia v tejto sekcii sa riadi zobrazovanie miniatúr obrázkov vo Filmovom páse a Prieskumníkovi. K dispozícii je zmena Pomeru strán, ktorou ovplyvníte veľkosť miniatúr. Veľkosť náhľadov môžete meniť aj v Prieskumníku ťahaním za jazdec hore v paneli nástrojov a prípadne točením kolieska myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl].

Pomocou možností Výberové pole, Formátovým reťazcom, Úpravy Vyvolať, Kľúčové slová, Hodnotenie a farebné značky, Fotografické informácie, Textové informácie, Audio/Video informácie a GPS môžete ovplyvňovať to, ktoré informačné ikony sa vám pri miniatúrach budú zobrazovať.
Možnosť Výberové pole je vhodná najmä pre používateľov, ktorí so ZPS pracujú pomocou dotykových zariadení, ako sú grafické tablety.

Pokiaľ zaškrtnete možnosť Povoliť interakcie pri hodnotení a farebných značkách, znamená to, že pre vykonávanie zmien v hodnotení a značkách nemusíte otvárať Náhľad obrázku, môžete ich meniť už pri prezeraní miniatúr.

V Prieskumníku je možné pri každej miniatúre Zobraziť mená súborov a ďalej Rozšírené informácie. Tieto informácie môžu byť zobrazené priamo pod miniatúrami v bublinová pomoc (tooltip). Nastavením Bublinovej pomoci ovplyvníte obsah informačného okna, ktoré sa zobrazí, ak sa kurzorom myši zastavíte nad súborom v Prieskumníku.

Nastavenie týchto informácií sa riadi Formátovacím reťazcom a môžete si ich nastaviť rozdielne pre fotografie a pre videá. Podobne môžu byť konfigurované zobrazované informácie pre režim Dlaždice.