Miniatúry

Podľa nastavení v tejto sekcii sa riadi zobrazovanie miniatúr obrázkov v Prieskumníkovi a vo Filmovom páse. Môžete zvoliť Šírku náhľadov a Pomer strán. V Prieskumníkovi môžete veľkosť náhľadov rýchlo meniť aj ťahaním za posuvník na paneli nástrojov, prípadne krútením kolieska myši so súčasne stlačeným klávesom [Ctrl].

Zoner Photo Studio dokáže pre zrýchlenie Načítať miniatúry z EXIF. Túto vlastnosť možno vypnúť v prípade, že sa pracuje s obrázkami upravenými v programe, ktorý do nich zároveň neuložil aktualizovanú miniatúru. Zoner Photo Studio pri ukladaní upravených obrázkov samozrejme vždy generuje aktuálnu miniatúru. Do súborov, v ktorých miniatúra v EXIF nie je alebo je neaktuálna, možno vložiť novú pomocou funkcie Informácie | Operácie s informáciami | Pridať náhľad do EXIF. Táto funkcia pracuje len s obrázkami typu JPEG a TIFF.

Voľba Vytvárať miniatúry z videí umožňuje vypnúť načítanie miniatúr zo súborov obsahujúcich videosekvencie. Zobraziť v miniatúre obrázku ikonu zaregistrovaného programu riadi zobrazovanie symbolu v pravom hornom rohu miniatúry obrázka. Zobrazovať v miniatúre zložky miniatúry obrázkov umožní vidieť v miniatúre zložky prvé štyri obrázky v nej obsiahnuté. Možno tiež nastaviť Úroveň zanorenia pre miniatúru zložky, kedy sa v miniatúre zložky zobrazia miniatúry obrázkov aj z podpriečinkov až do nastavenej úrovne.

Nastavením Bublinový pomocník ovplyvníte obsah informačného okna, ktoré sa zobrazí, keď sa kurzorom myši zastavíte nad súborom v Prieskumníkovi.