Upozornenie

Zoner Photo Studio pracuje priamo so súbormi v súborovej štruktúre všetkých zariadení pripojených k počítaču. Vďaka tomu je možné začať s týmito súbormi ihneď pracovať, ale je takisto možné tieto súbory aj zmazať alebo neobnoviteľne upraviť. Preto majte na pamäti vždy základné pravidlo pre prácu s digitálnymi fotografiami:

Vždy pracujte s kópiami súborov a originály fotografií pravidelne zálohujte!

Pre bezpečnejšiu prácu so svojim archívom fotografií môžete využiť nasledujúce funkcie:

Synchronizácia priečinkov