Informácie o súbore

V okne Informácie o súbore sa dajú individuálne prehliadať, pridávať a upravovať informácie (metadáta) v súbore.

Okno sa vyvolá Informácie | Informácie o súbore z ponuky okna Prieskumník a takisto aj klávesovou skratkou [Ctrl+Shift+Enter] v oknách Prieskumník, Editor a Prehliadač.

V hornej časti okna sú vedľa náhľadu vždy zobrazené základné informácie o súbore (názov a veľkosť), rozmery, bitová hĺbka a dáta vytvorenia a zmeny.

Pod náhľadom je ponuka, v ktorej zvolíte aké informácie sa pod ňou zobrazia. Vpravo, na úrovni ponuky, sú ikonky jednotlivých položiek a ikonka pre zobrazenie pozície na online mape. Konkrétnu mapu si zvolíte v nastavení programu.

Položka Popis umožňuje upravovať názov, autora, copyright a popis obrázka a autora tohto popisu. Okrem popisu sa dajú upravovať hodnotenia obrázka a značka. Tieto polia sa často využívajú na archiváciu a dajú sa využiť aj počas publikácie.

Položka Všeobecné informácie obsahuje všetky dostupné informácie o nastavení fotoaparátu počas expozície (EXIF a makernote). Položky označené symbolom ceruzky sa dajú editovať po kliknutí myšou.

Položka Kľúčové slová umožňuje pridávať a odoberať kľúčové slová z obrázka tlačidlami << a >>. Tlačidlom >>> sa dá pridať kľúčové slovo vrátane nadradených kategórií. Pomocou tlačidla Pridať upravujete strom kľúčových slov, nie však kľúčové slová v obrázku.

Položka Pôvod umožňuje upravovať podrobné informácie o pôvode obrázka (miesto, mesto, …). Informácie o prenose a správne použitie týchto polí je definované štandardom IPTC, ktorý je určený pre elektronickú komunikáciu profesionálneho fotografa alebo publicistu s redakciou.

Tieto informácie sa vždy ukladajú do štandardných polí EXIF, IPTC a XMP, odkiaľ ich môžu načítať aj iné aplikácie. Po vyplnení informácií sa dá súbor s obrázkom považovať za samostatný dokument.

Položka Používateľské informácie slúži na editáciu polí XMP, ktoré si môžete sami definovať.

Všetky informácie zo všetkých zvukových sekcií okrem zvukovej poznámky sa dajú kopírovať do schránky.