Zobrazení a řazení

Toto dialogové okno obsahuje funkce, které ovládají zobrazení Průzkumníka a Filmového pásu a řazení složek a souborů ve složkách. Funkce pro ovládání Filmového pásu jsou dostupné pouze tehdy, když otevíráte tento dialog z režimu Náhled, a to jak v modulu Správce, tak v modulu Vyvolat. Zároveň, pokud nastavení v tomto dialogu měníte z režimu Náhled, bude se projevovat ve Filmovém pásu.

Při otevírání dialogu z režimu Průzkumník se v pravé horní části okna se nachází tři ikony:
Ikona. – otevírá dialogové okno Možnosti na záložce Miniatury.
Ikona. – nastaví aktuálně nastavené parametry jako výchozí pro všechny složky v počítači.
Ikona. – nastaví do aktuálně prohlížené složky výchozí parametry zobrazení Průzkumníka.

Při otevírání dialogu z režimu Náhled se v pravé horní části okna nachází ikona navíc:
Ikona. – umožňuje nastavit zobrazení složky ve Filmovém pásu nezávisle od toho, jaké je její nastavení v Průzkumníku.

Zobrazení

V této sekci se nachází čtyři ikony vedle sebe, pomocí kterých změníte zobrazení Průzkumníka nebo Filmového pásu: Ikona. Miniatury, Ikona. Miniatury s rozšířenými informacemi, Ikona. Dlaždice a Ikona. Podrobnosti.

Velikost miniatur – umožňuje posunutím ovlivňovat velikost miniatur stejně jako posuvník v Průzkumníku. V režimu Náhled se tato funkce zobrazí jenom tehdy, když je zaškrtnutá možnost Filmový pás posouvat vertikálně a když není aktivovaná možnost Nezávislé nastavení zobrazení pro Filmový pás.
Zobrazit záhlaví pro řazení – v aktuální složce přidá do vrchní části Průzkumníka lištu s různými možnostmi řazení souborů ve složce.
Filmový pás posouvat vertikálně – umožňuje ve spodním panelu Filmový pás přehlížet miniatury souborů shora dolů. Tato možnost je dostupná pouze v režimu Náhled.
Zobrazovat složky – v aktuální složce zapne nebo vypne zobrazování přítomných podsložek.

Složky

K dispozici jsou režimy Pouze aktuální a Včetně podsložek.
Pouze aktuální – pokud se v dané složce nachází i nějaké podsložky, obsah podsložek není v dané složce vidět.
Včetně podsložek – pokud se v dané složce nachází i nějaké podsložky, obsah podsložek se rozbalí dané složky.

Řazení složek

Pokud se v dané složce nachází nějaké podsložky, zde je možné zvolit, podle jakých parametrů se budou řadit.

Řazení souborů

Zde je možné zvolit, podle jakých parametrů se budou řadit soubory v dané složce.

Seskupovat

Pokud má RAW a JPEG stejné jméno, lze je seskupit. Při seskupení bude jeden ze souborů preferován na základě zvolené možnosti zde. Pokud zvolíte preferenci JPG, znamená to, že vše, co u seskupených fotek vidíte i upravujete, jsou JPG verze. Preference RAW použijte, pokud raději upravujete fotky v RAWu. U každé miniatury uvidíte vpravo nahoře ikonu, která informuje o seskupení formátů a o preferované variantě. V modulech Správce i Vyvolat pod histogramem vidíte nápisy RAW + JPG. Podtržený formát je ten, s kterým aktuálně pracujete.
Pokud je u miniatury seskupení přeškrtnutý, tak to znamená, že RAW i JPG obsahují rozdílná metadata. Chcete-li je seskupit, tak je třeba nastavit oběma formátům stejné informace nebo nastavit výjimku Seskupovat i s rozdílnými metadaty.
V kontextovém menu snímku ve Správci lze zvolit mezi volbami Umožnit seskupování RAW a JPG a Zabránit seskupování RAW a JPG. V případě, že je seskupování tímto způsobem zabráněno, tak lze nastavit výjimku Seskupovat i vyloučené ze seskupování a seskupování provést.

Ukládat nastavení pro každou složku zvlášť – zapnutí této volby znamená, že veškeré nastavení se ukládá pro každou složku zvlášť. V opačném případě bude použito stejné nastavení pro všechny složky.